Table of Contents:

  1. Hvad er billedsprog i digte?
  2. Hvilken form for billedsprog?
  3. Hvad gør metaforer for et digt?
  4. Hvad er et sprogligt billede?
  5. Hvad betyder personificering?

Hvad er billedsprog i digte?

Billedsprog er en slags sproglig pynt, som man bruger til at farve og skabe stemninger i sproget. Billedsprog er alle de udtryk, der ikke kan forstås udelukkende bogstaveligt. Ved en sammenligning knyttes to ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled (som, lige som, som om).

Hvilken form for billedsprog?

Der findes forskellige typer af billedsprog/troper, bl. a. allegori, antonomasi, besjæling, emfase, eufemisme, hyperbel, katakrese, kliché, litote, metafor, metonymi, perifrase, personifikation, sammenligning, symbol og synekdoke. Og nogle regner også ironi for en slags trope.

Hvad gør metaforer for et digt?

En metafor overfører betydninger fra ét betydningsområde til et andet (metafor betyder 'overføring'). I det nævnte eksempel overføres der betydninger fra ”Frejas sal” til ”Danmark”. Fx: At DK er et guddommeligt land, hvor guderne gerne vil være.

Hvad er et sprogligt billede?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder - også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.

Hvad betyder personificering?

Personificering er dét at opfatte eller fremstille noget abstrakt som tilhørende en person. Personificering kan også bruges om vanskelighed med at behandle abstrakte forhold uden at tillægge dem konkrete menneskers ønsker og handlinger.