Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner marxismen?
  2. Hvad betyder socialismen?
  3. Hvad mente Marx?
  4. Hvad er udbytning?
  5. Hvad er det kapitalistiske samfund?
  6. Hvad mener Marx med klassesamfundet?
  7. Hvem har planøkonomi?
  8. Er Socialdemokratiet socialliberale?
  9. Hvilken ideologi har Socialistisk Folkeparti?

Hvad kendetegner marxismen?

Marxisme er en samling af ideer og teorier, der bygger på Karl Marx' analyse og kritik af kapitalismen. Grundelementerne i den økonomiske analyse er udviklet i hovedværket Kapitalen (Das Kapital), som Marx skrev på indtil sin død i 1883. Bind 2 og 3 blev udgivet i Marx' navn af Friedrich Engels.

Hvad betyder socialismen?

Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskellige udtryk.

Hvad mente Marx?

Karl Marx var, sammen med Friedrich Engels, grundlægger af, hvad han selv kaldte for, den videnskabelige socialisme. Denne socialisme tog ideologisk udgangspunkt i den såkaldte utopiske socialisme som eksempelvis blev repræsenteret ved Charles Fouriers ideer.

Hvad er udbytning?

Udbytning. Udbytning kan bredt defineres som al økonomisk uretfærdighed som hviler på økonomisk magt, især ejendomsret til produktionsmidlerne. Økonomisk uretfærdighed som hviler på ikke-økonomisk magt kan man kaldes udpresning, som når gangstere kræver afgift af butiksindehavere o.l. for at beskytte dem - mod sig selv ...

Hvad er det kapitalistiske samfund?

Kapitalisme er et økonomisk produktionssystem, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne er privat, og hvor forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked. Under kapitalismen er ejerskabet af arbejdskraft og kapital typisk adskilt.

Hvad mener Marx med klassesamfundet?

Klassesamfundet – en teori om social ulighed InfoDel Ifølge Marx medfører den kapitalistiske samfundsindretning, at vi får et nyt klassesamfund. Den grundlæggende konflikt i dette klassesamfund er forholdet mellem kapitalist og lønarbejder, hvor konflikten tidligere var mellem godsejere og fæstebønder.

Hvem har planøkonomi?

Især forbindes planøkonomier normalt med det økonomiske system i de tidligere kommunistiske lande som Sovjetunionen og dets satellitstater. I dag opfattes kun få lande i verden, som Cuba og Nordkorea, som rene planøkonomier.

Er Socialdemokratiet socialliberale?

Fra 1949 anses partiet for at være socialliberalt. Der er dog også andre partier, som har socialliberale elementer i deres politik, heriblandt Socialdemokraterne, Venstre og det nu opløste Centrum-Demokraterne.

Hvilken ideologi har Socialistisk Folkeparti?

SF ligger til venstre, og den ideologiske base er folkesocialisme inspireret af demokratisk socialisme og grøn politik. I henhold til SF's love §2, stk 1 er partiets formål at "virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag."