Table of Contents:

  1. Hvilke udfordringer er der ved integration?
  2. Hvorfor er det svært at integrere sig?
  3. Hvordan adskiller integration sig fra assimilation?
  4. Hvad er integration assimilation og segregation?
  5. Er det svært at blive integreret i Danmark?
  6. Hvad påvirker integration?

Hvilke udfordringer er der ved integration?

Det stigende antal flygtninge og indvandrere kræver en styrket integrationsindsats. Svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, et lavere uddannelsesniveau og overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken er bare nogle af de umiddelbare udfordringer, der præger denne gruppe borgere.

Hvorfor er det svært at integrere sig?

eks familiens herkomst og religiøs baggrund som vigtige. - Mine statistiske resultater fortæller mig, at det er sværere at integrere sig i forstanden at føle sig dansk i Danmark, end det er i lande som Sverige og Holland, hvor der er mere vægt på de opnåelige kriterier, end der er vægt på de uopnåelige kriterier.

Hvordan adskiller integration sig fra assimilation?

Ordet kommer af latinske udtryk “integratio”, som betyder, at forene forskelligartede dele til en helhed. Modsat assimilation er integration i højere grad end tovejsproces, hvor to forskellige kulturer eller befolkningsgrupper nærmer sig hinanden og ender med at finde et nyt og fælles ståsted.

Hvad er integration assimilation og segregation?

Integrationstyper: Både begreber for hvordan integration faktisk foregår og idealer for, hvordan den bør foregå. Assimilation: Indvandrere tilpasser sig fuldstændig til majoritetens kultur. Segregation: Indvandrere og majoriteten bor adskilt fra hinanden og har ikke noget med hinanden at gøre.

Er det svært at blive integreret i Danmark?

Det er svært at blive accepteret som 'rigtig dansker' i Danmark, hvis man har udenlandsk baggrund. Ny forskning viser, at selv dansktalende efterkommere ikke bliver opfattet som rigtige danskere.

Hvad påvirker integration?

Det er på en arbejdsplads, man kan lære dansk kultur og omgangsform, træne sit danske sprog, i sidste ende forsørge sig selv og få et godt liv som aktiv samfundsborger. Men vi skal også hjælpe flygtningene for at hjælpe os selv. En vellykket integration er afgørende for Danmark.