Table of Contents:

  1. Hvordan vil du definere religion?
  2. Hvornår kan man kalde noget en religion?
  3. Hvad skal jeg tro på?
  4. Hvor gamle er religionerne?
  5. Hvad skal man bruge tro til?
  6. Hvad er Intergovernmentalisme?
  7. Hvad er spill over?

Hvordan vil du definere religion?

Religion, guds- eller gudetro. I mange kulturer var og er religion så rodfæstet og altomfattende, at det nærmer sig det meningsløse at udskille begrebet. Religion er her snarest det totale livsmønster, fx hos naturfolk, også fx islam hævder at repræsentere et totalt livsmønster.

Hvornår kan man kalde noget en religion?

Religion kan dermed siges at være systematiserede tanker over, hvad man som menneske er forpligtet på og bundet af. I de store monoteistiske verdensreligioner, herunder kristendommen, islam og jødedommen, spiller Gud en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Begrebet bruges dog også om polyteistisk religion.

Hvad skal jeg tro på?

Tro er dog i nogle henseender et bredere begreb, der også kan udtrykke noget centralt i ikke-religiøse sammenhænge: Man kan tro på sig selv, have selvtillid; man kan tro på medmennesket, på menneskeheden, på en sag, på fremskridtet, på nationen, på selve livet, på eksistensen af en mening og en sammenhæng i tilværelsen ...

Hvor gamle er religionerne?

De tidligste hinduistiske skrifter er de fire vedaer, hvoraf visse dele er nedskrevet omkring 1500 f.Kr. Nogle mener, at jødedommen er ældre med rødder tilbage til Abrahams tid omkring 1800 f.Kr. Men den første nedskrevne udgave af Toraen, jødernes hellige bog, er dateret til cirka 1400 f.Kr.

Hvad skal man bruge tro til?

Tro kan give mening og fred i livet med en kræftsygdom sygdommen, men derimod en måde at leve med det, der netop ikke kan kontrolleres. De fleste troende mener ikke, at deres tro ændrer sygdommen, men derimod at troen giver mening, formål og fred i livet med sygdommen.

Hvad er Intergovernmentalisme?

Intergovermentalisme er en integrationsteori i EU, der mener, at lande naturligt handler ud fra egne interesser. Integrationen i EU vil i samme ombæring kun ske i det tempo, hvor medlemslandene selv ønsker det.

Hvad er spill over?

Spill over eller spillover er en samfundsfaglig term. Det indre marked har vist, at der bliver større og større behov for fælles politikker på flere og flere områder for at få det indre marked til at fungere.