Table of Contents:

  1. Hvilken side har man Hegnspligt?
  2. Hvor højt må et Fælleshegn være?
  3. Hvem ejer hækken?
  4. Hvem sætter skelpæle?
  5. Hvor højt må mit plankeværk være?
  6. Hvad er reglerne for hæk?
  7. Hvordan finder man ud af hvor skellet går?
  8. Hvad koster det at få opmålt skel?
  9. Hvad koster det at få sat skelpæle?

Hvilken side har man Hegnspligt?

Hegnsloven indeholder en almindelig regel om hegnspligt i naboskel. Hegnspligten betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om, at naboen deltager i arbejdet og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Undtagelse gælder dog, hvor ejendommene er tilstrækkelig adskilt, f. eks.

Hvor højt må et Fælleshegn være?

Regler og retningslinjer for fælleshegn Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig.

Hvem ejer hækken?

Ved eget hegn, der med tiden er vokset ind på nabogrunden, er det ejeren af hegnet, der ejer hele hækken, hvis den ikke står i skel.

Hvem sætter skelpæle?

Normalt skal du have hjælp af en landinspektør til at få fat i målebladene, Men det er også muligt selv at finde skelpælene på din grund. Landinspektør Kristian Baatrup viser dig i denne video, hvordan du kan finde skelpæle på din grund og forklarer, hvad du gør, hvis du er i tvivl om, hvor skellet er placeret.

Hvor højt må mit plankeværk være?

Som udgangspunkt du og din nabo selv bestemme, hvor høj hækken eller plankeværket imellem jer skal være. Hvis I ikke kan blive enige, skal højden fastsættes til mellem 1,8 og 2 meter. Det samme gælder hegnet ud mod en offentlig vej. På landet kan fælleshegnet, som typisk er træer, dog være 5 meter højt.

Hvad er reglerne for hæk?

I følge hegnsloven må en hæk inde på din egen grund være så høj som fælleshegnet/hækken, plus afstanden til skellet. Det vil sige hvis hækken er 2 meter høj og står din hæk 70 centimeter fra skellet, så må den være 2,7 meter høj. Dog må din hæk ikke tage lys, luft eller udsigt fra de naboer, der bor omkring dig.

Hvordan finder man ud af hvor skellet går?

Skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Du skal indhente de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er målene til skellet angivet, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950'erne.

Hvad koster det at få opmålt skel?

Omkostningerne ved en afsætning skellene for en "almindelig" parcelhusgrund varierer meget, men ligger typisk fra kr. 5 - 8.000,- for skelpunkter i nye boligområder hvor hævd er udelukket til 10-15.000,- i ældre boligområder. (Inkl. moms).

Hvad koster det at få sat skelpæle?

Omkostningerne ved en afsætning skellene for en "almindelig" parcelhusgrund varierer meget, men ligger typisk fra kr. 5 - 8.000,- for skelpunkter i nye boligområder hvor hævd er udelukket til 10-15.000,- i ældre boligområder. (Inkl. moms).