Table of Contents:

  1. Hvad er medianen af et tal?
  2. Hvad er den nedre kvartil?
  3. Hvad er middeltal i matematik?
  4. Hvordan aflæser man median?
  5. Hvad er medianen for de penge som de bruger?
  6. Hvad viser Kvartilbredde?

Hvad er medianen af et tal?

Median , som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen.

Hvad er den nedre kvartil?

Nedre kvartil (Q1) er det tal, som 25% af observationerne er mindre end (og 75% større end). Øvre kvartil (Q3) er det tal, som 75% af observationerne er mindre end (og 25% større end). Man aflæser sit kvartilsæt i sumkurven. For at finde nedre kvartil, finder man 25% på y-aksen.

Hvad er middeltal i matematik?

Middeltal, den typiske værdi af et talmateriale. Oftest anvendes det aritmetiske middeltal (gennemsnittet). For positive tal anvendes undertiden det geometriske middeltal, der for fx tre tal er den tredje rod af tallenes produkt.

Hvordan aflæser man median?

Medianen (Med) er det midterste tal af alle observationerne. 50% af observationerne er altså mindre end medianen og 50% er større....Det vil altså sige, at :
  1. 25% af eleverne er 169,2 cm eller lavere.
  2. 50% af eleverne er 173,75 cm eller lavere.
  3. 75% af eleverne er 180 cm eller lavere.

Hvad er medianen for de penge som de bruger?

Medianen. Medianen angiver den midterste værdi i en talrække der er sorteret efter størrelsen. Det betyder at halvdelen af observationerne vil være større end medianen og halvdelen af observationerne vil være mindre end medianen. Hvis der er et lige antal observationer er medianen gennemsnittet af de to midterste tal.

Hvad viser Kvartilbredde?

Kvartilbredden beskriver, hvor tæt den midterste halvdel af observationerne ligger. Kvartilbredden siger altså noget om spredningen i den midterste halvdel af observationerne.