Table of Contents:

  1. Hvad er en PN?
  2. Hvad betyder RP medicin?
  3. Hvad står MG for medicin?
  4. Hvordan håndteres PN medicin?
  5. Hvad betyder RP på engelsk?
  6. Hvad er en ub?
  7. Hvad er 5 mg i ml?
  8. Hvad er vigtigt når der dispenseres PN-medicin?
  9. Hvad betyder SV t?

Hvad er en PN?

p.n. Recept- og journaludtryk, der bruges til at angive, at medicinen må tages/gives "efter behov".

Hvad betyder RP medicin?

er en forkortelse for det latinske recipe, der på dansk betyder "tag". Udtrykket anvendes på recepter og i journaler, når der ordineres et nyt lægemiddel.

Hvad står MG for medicin?

Når du beregner dosis, skal du være meget opmærksom på enheden, dvs. om der står gram, milligram eller mikrogram.

Hvordan håndteres PN medicin?

Doseringsæsker med ophældt pn-medicin må kun indeholde en enkelt dosis af medicinen. Æsken skal være mærket med patientens navn og CPR-nummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning. Dispensering må højst ske til 4 uger ad gangen.

Hvad betyder RP på engelsk?

Som en mere neutral betegnelse for engelsk standardudtale bruges nu ofte BBC-engelsk eller received pronunciation (RP) .

Hvad er en ub?

English translation: uden beregning = free of charge Many thanks. Explanation: u.b. = uden beregning - fra Vinterberg & Bodelsen's/Gyldendals store røde ordbog.

Hvad er 5 mg i ml?

For at omregne fra enheden mg til enheden g skal vi dividere tallet foran enheden mg med 1000 for at få det tal, som skal stå foran enheden g. 50 divideret med 1000 er 0,05 – det vil altså sige, at 50 mg er det samme som 0, ml = 0,125 l. 0,02 l = 20 ml = 20000 mikroliter.

Hvad er vigtigt når der dispenseres PN-medicin?

dispenseret pn-medicin skal være ophældt i ordinerede enkeltdoser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato. skrive anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin, der har begrænset holdbarhed efter åbning.

Hvad betyder SV t?

En takykardi er defineret som en atriefrekvens over 100 pr. minut. Supraventrikulær takykardi (SVT) har ofte en frekvens på mindst 140 pr. minut.