Table of Contents:

  1. Hvad er den dobbelt afledede funktion?
  2. Hvorfor dobbelt differentiere?
  3. Hvad er en funktion af flere variable?
  4. Hvad beskriver f mærke?
  5. Hvad viser halveringskonstanten?
  6. Hvad fortæller en Halveringskonstant?
  7. Hvordan lægger man en funktion sammen?

Hvad er den dobbelt afledede funktion?

Når f er en funktion af to variable, x og y, så er de partielle afledede fx'(x,y) og fy'(x,y) også funktioner af to variable. Da fx'(x,y) og fy'(x,y) er funktioner af to variable, så kan vi differentiere fx'(x,y) og fy'(x,y) på samme måde, som vi differentierer f(x,y).

Hvorfor dobbelt differentiere?

Blandede afledede og dobbelt afledede For funktioner af én variabel anvendes til at bestemme krumningen for grafen, og kan bruges til at finde vendetangenter. På samme vis kan man med partielle afledede differentiere en funktion to gange.

Hvad er en funktion af flere variable?

Partielle afledede er en udvidelse af almindelig differentation, der bliver brugt når man har at gøre med funktioner af flere variable. Det handler kort og godt om, at man på sædvanligvis differentierer for en variabel, mens den anden variabel sættes som en konstant.

Hvad beskriver f mærke?

Tangenthældningen i et punkt på grafen (x,y) kaldes også for differentialkvotienten til f i punktet x, og skrives således f '(x). Det læses ”f mærke af x”. Tangenten til en graf for en funktion f i et punkt er dén rette linje, der bedst passer med grafens forløb gennem punktet.

Hvad viser halveringskonstanten?

Fordoblings- og halveringskonstanten giver et godt mål for, hvor hurtigt en eksponentiel udvikling vokser henholdsvis aftager.

Hvad fortæller en Halveringskonstant?

I en eksponentiel funktion er det alene som bestemmer, hvor meget funktionen vokser/aftager. Da fordoblings og halveringskonstanter kun udtrykker noget om væksten er det ikke så underligt at de kun afhænger af .

Hvordan lægger man en funktion sammen?

Hvis man har to (eller flere) funktioner, kan man sætte dem sammen. At sætte funktioner sammen vil sige, at man først kommer sin x-værdi ind i den ene funktion. Det resultat man så når frem til kommer man så ind i den anden funktion.