Table of Contents:

  1. Hvorfor stiger offentlige investeringer?
  2. Hvad er en Realinvestering?
  3. Hvorfor vokser de offentlige udgifter?
  4. Hvordan fastsættes man Kalkulationsrenten?
  5. Hvorfor er det offentlige forbrug steget?

Hvorfor stiger offentlige investeringer?

En stigning i den offentlige beskæftigelse øger det offentlige forbrug og BNP. Stigningen i beskæftigelsen og indkomsterne trækker større privat efterspørgsel med sig. Det private forbrug øges, og det samme gør investeringerne, fordi virksomhederne har brug for et større kapitalapparat for at kunne øge produktionen.

Hvad er en Realinvestering?

Ordet investering er afledt af latin investire 'iklæde', af in- og vestis 'dragt, tøj'. Hvis betalingerne fremkommer ved køb og salg af varer eller tjenesteydelser, kaldes investeringen en realinvestering; fremkommer betalingerne derimod ved køb og salg af fordringer, kaldes investeringen en finansinvestering.

Hvorfor vokser de offentlige udgifter?

Udgiftsvæksten er primært drevet af det offentlige forbrug, som afspejler udgifter til velfærd. Siden år 2000 har der været en realvækst i det offentlige forbrug på sundhedsområdet på ca. 50 mia. kr., mens det reale offentlige forbrug på uddannelses- og socialområdet er steget med henholdsvis 12 mia.

Hvordan fastsættes man Kalkulationsrenten?

Den kalkulationsrente man i Danmark skal bruge på offentlige projekter fastlægges af Finansministeriet. Udgangspunktet for fastsættelsen er, at offentligt ressourceforbrug har en ”alternativomkostning”. Det vil sige, at ressourcerne kunne være anvendt til alternative formål.

Hvorfor er det offentlige forbrug steget?

I 2009 steg det offentlige forbrug som andel af den samlede samfundsøkonomi (forbrugstrykket) til et historisk højt niveau på 28 pct. af BNP. Stigningen skyldtes dels en betydelig vækst i det offentlige forbrug og dels et betydeligt fald i BNP.