Table of Contents:

  1. Hvad er ler lavet af?
  2. Hvordan er ler skabt?
  3. Hvad bruges plastisk ler til?
  4. Hvordan dannes Lermineraler?
  5. Hvad er marint sand og ler?

Hvad er ler lavet af?

Ler er jord, som består af bittesmå sten fra nedbrudte bjerge. Stenene i ler er så små, at deres diameter er mindre end 0,002 millimeter. Tit er lerjord mere frugtbar end sand, da de små sten kan holde på næringsstoffer. Ler kan optage vand - og det gør det let at forme.

Hvordan er ler skabt?

Gennem millioner af år er ler blevet dannet ved, at granit langsomt er blevet nedbrudt af vejrliget – blandt andet vand, frost og vind. Denne påvirkning spaltede feldspat i soda, potaske, kvarts og kaolin. Det ler, man finder i Danmark, er en blanding af stenpartikler fra de svenske og norske fjelde.

Hvad bruges plastisk ler til?

Plastisk ler bruges bl. a. til betonklinker. Indenfor geoteknik har det plastiske lers egenskaber meget stor betydning, idet vekslende vandoptagelse og udtørring kan betyde alvorlige sætninger i bygninger, der er funderet på plastisk ler.

Hvordan dannes Lermineraler?

Lermineraler dannes ved fysisk og kemisk forvitring og ved hærdning af sedimenter (se diagenese). De kan mellem de enkelte plader optage vand og næringsstoffer, hvilket betinger plasticiteten.

Hvad er marint sand og ler?

Marint sand Der er ofte tale om finkornet, velsorteret sand, der kan være meget ensartet og optræde i tykke lag. Ofte indeholder det senglaciale sand meget små skalfragmenter, planterester og lignende.