Table of Contents:

  1. Hvem kristnede Norge?
  2. Hvor og hvornår udbredes kristendommen?
  3. Hvornår er et land kristent?
  4. Hvornår blev Island kristent Hvilken betydning fik det for tidligere religioner?
  5. Er Danmark et kristent land?
  6. Hvilken indflydelse havde indførelsen af kristendommen på kulturen i Danmark på daværende tidspunkt?
  7. Hvad hedder den islandske Rigsdag?

Hvem kristnede Norge?

Det forhold kom til at gælde i mange år derefter. Så selv om Harald Blåtand havde gjort kristendommen til statsreligion, måtte han stadig acceptere, at nogle af hans vasaller forblev hedninger. En af de mest betydningsfulde af disse vasaller, var den norske Håkon Jarl af Lade.

Hvor og hvornår udbredes kristendommen?

Bevægelsen opstod i Mellemøsten omkring Palæstina, og spredte sig i løbet af det første årtusinde til Nordafrika, Europa og dele af Indien. I det andet årtusinde spredte kristendommen sig til resten af verden pga. kolonisering og missionærvirksomhed.

Hvornår er et land kristent?

Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig skal der selvfølgelig være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme."

Hvornår blev Island kristent Hvilken betydning fik det for tidligere religioner?

Der er få lande på Europa-kortet, hvor kristendommen har været kendt, lige siden de første mennesker bosatte sig der. Men dette kan med sikkerhed siges om Island, Europas vestligste udpost. Blandt de første vikinger, der bosatte sig på øen omkring 874, fandtes også kristne nybyggere.

Er Danmark et kristent land?

Den gamle religion vedblev dog længe at blive dyrket ved siden af den nye. Først i 1100- og 1200-tallet bliver den kristne kirke et folkeligt kultfællesskab og den traditionelle religion marginaliseret så meget, at Danmark kan siges at være blevet fuldkommen kristent.

Hvilken indflydelse havde indførelsen af kristendommen på kulturen i Danmark på daværende tidspunkt?

Vikingernes overgang til kristendom handler ikke kun om tro, men også i høj grad om politik. I de store riger syd for Danmark var kristne herskere og kirken en stærk magtfaktor i vikingetidens og middelalderens Europa. Erobring af lande blev lovprist, hvis formålet var at kristne deres indbyggere.

Hvad hedder den islandske Rigsdag?

I 1918 blev Island med Forbundsloven en suveræn stat og Altinget blev landets parlament.