Table of Contents:

 1. Hvad kan metaforer?
 2. Hvilke metaforer er der?
 3. Hvad er metafor og billedsprog?
 4. Hvordan er en metafor opbygget?
 5. Hvad får man ud af at bruge metaforer?
 6. Hvad er en metafor i en tekst?
 7. Hvad er billedsprog eksempel?
 8. Hvad er et sprogligt virkemiddel?
 9. Hvad er kildeområde og målområde?
 10. Hvad gør personifikation?
 11. Hvad er sproglige virkemidler?
 12. Hvad betyder sproglige virkemidler?

Hvad kan metaforer?

Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede, hvor en konkret genstand bruges som et billede på en anden, mere abstrakt genstand. Herved bliver den abstrakte genstand lettere at forstå.

Hvilke metaforer er der?

- Metafor: Hun er en blomst....Når man sammenligninger noget - med noget andet.
 • Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.”
 • Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.”
 • Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvad er metafor og billedsprog?

Først og fremmest benyttes betegnelsen billedsprog om sprog i overført betydning, herunder metaforer. Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning.

Hvordan er en metafor opbygget?

Ved en metafor anvendes et ord eller et udtryk som i sin grundbetydning, sin denotation, betegner et givet begreb, til at betegne et andet begreb fra et andet semantisk skema. Man tager to begreber, og metaforen opstår der hvor de to begrebers semantiske skemaer overlapper.

Hvad får man ud af at bruge metaforer?

Mange fænomener og forhold kan vi slet ikke dele med hinanden uden at bruge metaforer. Metaforerne hjælper os til at beskrive noget komplekst, f. eks. følelser, med billeder, vi kender og deler.

Hvad er en metafor i en tekst?

En metafor er et sprogligt billede, hvor realplanet (fx sproget) og billedplanet (fx landminer) er smeltet sammen. På den måde er metaforen – som sammenligningen – karakteriseret ved, at der er en lighed mellem de to planer (det sørger du som poet for, der er).

Hvad er billedsprog eksempel?

Billedsprog er alle de udtryk, der ikke kan forstås udelukkende bogstaveligt. Ved en sammenligning knyttes to ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled (som, lige som, som om). Eksempler: Morten var frisk som en havørn. Kjolen var hvid som sne.

Hvad er et sprogligt virkemiddel?

Sproglige virkemidler er en bred retorisk betegnelse for virkemidler til at øge effekten på ens tale eller argumentation. Virkemidlerne bruges i mange vidt forskellige situationer, som afhænger af formål eller publikum.

Hvad er kildeområde og målområde?

Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.

Hvad gør personifikation?

Hvad betyder personifikation? Personifikation er kendetegnet ved, at en række menneskelige egenskaber, som følelser og tanker bliver overført på begreber. Eksempler på personifikationer: Jalousien viste sit grimme ansigt, da Jacob så Karen med en anden mand.

Hvad er sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler er et slags "sprogligt krydderi" som forfatteren kan bruge i teksten, måske for at understrege noget, gøre særligt opmærksom på noget eller måske for at gøre teksten mere interessant. Sproglige virkemidler kan kendes på at sproget i teksten ændrer sig.

Hvad betyder sproglige virkemidler?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder - også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.