Table of Contents:

  1. Hvad betyder Cres medicin?
  2. Hvad betyder ordet medicin?
  3. Hvad er MHP?
  4. Hvad er FYI en forkortelse af?
  5. Hvad er en rep?

Hvad betyder Cres medicin?

Cresc. Bruges i journal om dosisøgning af ordineret præparat. Er et protein, der dannes i leveren i forbindelse med betændelse i kroppen. Betegnelse, der angiver at medicinen oprindeligt er udviklet i Apotekerforeningens eget laboratorium.

Hvad betyder ordet medicin?

Ordet medicin kommer af latin (ars) medicina 'lægekunst', af medicus 'læge', afledt af mederi 'helbrede'.

Hvad er MHP?

M.h.p betyder med henblik på.

Hvad er FYI en forkortelse af?

FYI er en forkortelse for For Your Information (bogstaveligt: 'Til Din Orientering', eller: 'til efterretning').

Hvad er en rep?

hreppur; ældre spr.) på Island: kommunelignende distrikt; landkommune. Rep (et) .. Saaledes kaldes i Island et lidet District af et eller flere Sogne, hvori de større Districter, Sysslerne, inddeles.