Table of Contents:

 1. Hvad laver Boligministeriet?
 2. Hvad laver Transport og Boligministeriet?
 3. Hvad laver social og indenrigsministeriet?
 4. Hvem er økonomi og indenrigsminister?
 5. Hvad laver en styrelse?
 6. Hvad laver transportministeren?
 7. Hvad laver Trafikstyrelsen?
 8. Hvordan bliver man social og sundhedsassistent?
 9. Hvilke arbejdsområder hører under Sundheds og Ældreministeriet?
 10. Hvad hedder indenrigsministeren?
 11. Hvem er vores beskæftigelsesminister?
 12. Hvor mange ministerposter er der i Danmark?
 13. Hvad er forskel på ministerium og styrelse?

Hvad laver Boligministeriet?

Indenrigs- og Boligministeriets er ansvarlig for rammerne for den almene boligsektor, hvor lov om almene boliger bestemmer betingelserne for finansiering, etablering og drift af almene familieboliger, ældre- og plejeboliger samt ungdomsboliger.

Hvad laver Transport og Boligministeriet?

Transportministeriet arbejder med planlægning, anlæg, drift og vedligehold af den statslige infrastruktur samt regulering af og tilsyn med det samlede danske transportsystem. Transportministeriet opfører, vedligeholder og administrerer statens ejendomme. Transportministeriet bidrager til den grønne omstilling.

Hvad laver social og indenrigsministeriet?

Ministeriet havde ansvaret for hele socialområdet, herunder Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og tidligere også Sikringsstyrelsen.

Hvem er økonomi og indenrigsminister?

Ved regeringsomdannelsen i november 2016 gendannedes Økonomi- og Indenrigsministeriet med Simon Emil Ammitzbøll-Bille som minister. Efter folketingsvalget i juni 2019 gendannedes Social- og Indenrigsministeriet med Astrid Krag som minister.

Hvad laver en styrelse?

Direktorater og styrelser er ofte karakteriseret ved at udføre meget specifikke opgaver, der i det daglige ikke nyder stor politisk bevågenhed. Der kan også være tale om opgaver, der ønskes holdt uden for daglig politisk indflydelse, og endelig kan der være tale om statslig kontrol på et bestemt område, f.

Hvad laver transportministeren?

En transportminister styrer den generelle transport i sit land. Det er normalt, at der er et ministerium, der tager sig af transporten – i Danmark; Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Hvad laver Trafikstyrelsen?

Styrelsen rådgiver ministeren om spørgsmål vedrørende den kollektive trafik. Herunder varetager styrelsen danske interesser for den kollektive trafik i internationale samarbejder. Trafikstyrelsen er således involveret i både planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik.

Hvordan bliver man social og sundhedsassistent?

Uddannelsen tager højest 3 år, 6 måneder og 3 uger og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Din uddannelse veksler mellem skole og praktik. Dine praktiksteder vil være sygehus, plejecenter, hjemmepleje og psykiatri.

Hvilke arbejdsområder hører under Sundheds og Ældreministeriet?

Det omfatter både sygehuse, kommuner, praktiserende læger og andre sundhedspersoner.

Hvad hedder indenrigsministeren?

Kaare Dybvad Bek har været indenrigs- og boligminister siden 21. januar 2021.

Hvem er vores beskæftigelsesminister?

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen Født 17. januar 1983 i Tårnby, søn af ekspeditionsarbejder Jan Thomsen og rengøringsassistent Susanne Pedersen. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.

Hvor mange ministerposter er der i Danmark?

Se listen: Her er alle 20 ministre i ny S-regering.

Hvad er forskel på ministerium og styrelse?

Ministerierne har typisk et departement, der fungerer som mini- sterens sekretariat. Under departementet ligger en række styrelser, som besidder den mere faglige og tekniske viden inden for ministeriets forskellige områder.