Table of Contents:

 1. Hvad bruger man BMC modellen til?
 2. Hvorfor laver man en Business Model Canvas?
 3. Hvad bruges forretningsmodel til?
 4. Hvordan bruge Business Model Canvas?
 5. Hvad er indtægtsstrømme?
 6. Hvilken rolle spiller forretningsmodellen i en virksomheds strategiarbejde?
 7. Hvad er en Nøglepartner?
 8. Hvad er en digital forretningsmodel?
 9. Hvordan får virksomheder penge?
 10. Hvilke forretningsmodeller findes der?
 11. Hvorfor arbejde med strategi?
 12. Hvorfor ny strategi?
 13. Hvad er intellektuelle ressourcer?

Hvad bruger man BMC modellen til?

Business Model Canvas er en metode til at beskrive og udvikle en forretningsmodel for en virksomhed eller et projekt. Metoden er beregnet til forretningsudvikling, men den egner sig også til projektudvikling og social entreprenørskab.

Hvorfor laver man en Business Model Canvas?

Formålet med Business Model Canvas er at forklare, hvordan din virksomhed tjener penge på et strategisk niveau – samlet på en enkelt side. Værktøjet er både for dig der har en ny forretningsidé, vil videreudvikle din nuværende virksomhed, eller er overvældet af tanken om en tyk detaljeret forretningsplan.

Hvad bruges forretningsmodel til?

En forretningsmodel er en generel strategi for, hvordan en bestemt organisation skal drives. Modellen er et redskab, som virksomheden kan benytte, til at afsætte deres produkt/ydelse på bedst mulig vis, således at de opnår det højest mulige afkast.

Hvordan bruge Business Model Canvas?

Elementerne i en Business Model Canvas model, på dansk
 1. Hvad er dine kundesegmenter? ...
 2. Hvad er dine værdifaktorer? ...
 3. Vejen til kunderne (Kanaler)? ...
 4. Hvilke kunderelationer har du?: Hvordan får du nye kunder, beholder dem du har, og får dem til at købe mere? ...
 5. Hvor kommer pengestrømmen fra? ...
 6. Hvad er dine kerneressourcer?

Hvad er indtægtsstrømme?

Hvad er de primære indtægtsstrømme? Det er forholdsvis simple spørgsmål. ... I hvert fald hvis vi præciserer spørgsmålene yderligere ved fx at spørge til indtjeningen fordelt på specifikke områder som markeder, kundegrupper eller for den sags skyld produktområder.

Hvilken rolle spiller forretningsmodellen i en virksomheds strategiarbejde?

Forretningsmodellen er en formel og uformel beskrivelser af virksomhedens evne til at drive egen forretning, og en metode til at beskrive virksomhedens eksistensberettigelse som bruges som baggrund til vurdering af strategiske beslutninger.

Hvad er en Nøglepartner?

Nøglepartnere er det netværk af leverandører og partnere, som gør, at virksomheden fungerer.

Hvad er en digital forretningsmodel?

Forretningsmodeller, der relaterer sig til virksomhedens kerne af produkter, kan kombineres med nye digitale services i forretningsmodeller, der både kan bringe eksisterende kunder tættere på virksomheden og give konkurrencefordele ud mod nye kundesegmenter.

Hvordan får virksomheder penge?

Du kan bruge dine egne penge, låne i banken, af leverandører, af familie og venner eller tiltrække eksterne investorer. Fonde og offentlig støtte kan også være muligheder. De fleste virksomheder bruger en kombination af forskellige finansieringsformer skræddersyet til deres behov.

Hvilke forretningsmodeller findes der?

Forretningsmodel - Kanaler og målgrupper B2B – Business-to-business (B2B) er når der udføres forretning mellem en virksomhed og en anden, såsom en grossist og detailhandler. B2C – Business-to-consumer (B2C) er når virksomheder sælger produkter og tjenester direkte til forbrugerne uden mellemhandler.

Hvorfor arbejde med strategi?

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med strategi? Det er vigtigt fordi hvis virksomheden ikke arbejder målrettet med dens eksistensberettigelse kommer den til at stå stille. Og samtidig udebliver den røde tråd i aktiviteter og processer hvilket giver et enormt spild af ressourcer, omkostninger og indtjeningen falder.

Hvorfor ny strategi?

Virksomheden skal redefinere sig selv, fordi markedet har ændret sig markant. En ny topchef ønsker at sætte en ny retning. Virksomheden står over for en fusion eller i en krise. Hvis en stivnet organisation skal flytte sig, kan en ny strategi bane vejen.

Hvad er intellektuelle ressourcer?

IMMATERIELLE ressourcer – de rettigheder, hemmeligheder, informationer og metoder m.v. som kan give virksomheden en konkurrencefordel. Læs mere om immaterielle ressourcer