Table of Contents:

 1. Hvor har Danmark soldater udstationeret?
 2. Hvem har den største hær i verden?
 3. Hvor mange penge bruger Danmark på Forsvaret?
 4. Hvor mange soldater er der i en trop?
 5. Er Danmark stadig i Irak?
 6. Hvem har den stærkeste militær?
 7. Hvem har den største flåde i verden?
 8. Hvor stort er det danske forsvarsbudget?
 9. Hvor mange penge bruger Danmark på militæret 2021?
 10. Hvor er Forsvaret udsendt?
 11. Hvor mange delinger er der i et kompagni?
 12. Hvad er en militær trop?

Hvor har Danmark soldater udstationeret?

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler.

Hvem har den største hær i verden?

Folkets Befrielseshær er verdens største militærstyrke målt på antal ansatte med omkring 3 millioner. Den har også verdens største stående hær med ca. 2,25 millioner soldater.

Hvor mange penge bruger Danmark på Forsvaret?

Det samlede budget for Forsvaret andrager omkring 27.1 milliarder kroner (2022), svarende til 1,2 % af bruttonationalproduktet (2020). Der er værnepligt for mænd i Danmark, og lige under 1 millioner danske mænd mellem 18 og 49 år er til rådighed for Forsvaret i tilfælde af krig.

Hvor mange soldater er der i en trop?

Militærsproget har tidligt taget ordene trop og tropper til sig på en interessant måde. En lille afdeling af soldater, for eksempel under 20 mand, hed således en trop.

Er Danmark stadig i Irak?

Allerede fra 2007 begyndte Danmark at trække sine kampsoldater ud og sendte i stedet mindre hold af rådgivere af sted, der skulle hjælpe med at opbygge irakisk politik og sikkerhedsstyrker. De sidste danske soldater forlod Irak i november 2011.

Hvem har den stærkeste militær?

Nu er der tre supermagter: USA, Rusland og Kina. USA har verdens største økonomi, magtfulde væbnede styrker, herunder den største flåde og en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd og er ledende i NATO.

Hvem har den største flåde i verden?

U.S. Navy er verdens største flåde og dens samlede tonnage er større end de næste 13 flåders tonnage lagt sammen. U.S. Navy er også indehaver af verdens største hangarskibsflåde med 11 operative skibe, en under konstruktion (og yderligere to planlagt) samt yderligere en i reserve.

Hvor stort er det danske forsvarsbudget?

Det 6-årige forsvarsforlig fra januar 2018 løftede det danske forsvarsbudget med 12,8 mia. kroner frem til og med 2023. Det vil da være på i alt 26,5 mia.

Hvor mange penge bruger Danmark på militæret 2021?

Anskaffelse af nye kampfly finansieres inden for Forsvarets økonomiske ramme i overensstemmelse med forsvarsaftalen . Finansieringsbehovet ved 27 F-35A-kampfly i perioden 2021-2026 udgør i størrelsesordenen 20 mia. kr.

Hvor er Forsvaret udsendt?

Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfællesskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Hvor mange delinger er der i et kompagni?

Et kompagni (afledt af (latin): companium for 'brødfællesskab') er en landmilitær enhed med normalt omkring 100 soldater, der er samlet i et antal delinger. Flere kompagnier udgør en bataljon. I artilleriet betegnes et kompagni som regel batteri.

Hvad er en militær trop?

Oprindelig betegner en trop en mindre afdeling soldater, men i nyere tid bruges ordet også kollektivt om væbnede styrker generelt: Man kan tale om de allierede tropper eller om at trække tropperne hjem, altså synonymt med styrker.