Table of Contents:

  1. Hvad er Muskelrelaksantia?
  2. Kan nimbex Reverteres?
  3. Hvad gør Hepariner?
  4. Hvad er muskelafslappende medicin?
  5. Hvad er Restkurarisering?

Hvad er Muskelrelaksantia?

Muskelrelaksantia lammer al tværstribet muskulatur, men har ingen effekt på bevidsthed eller smertetærskel. Lægemidlerne må kun administreres af eller under vejledning af anæstesiologer eller andre klinikere, der er oplært i brugen af muskelrelaksantia.

Kan nimbex Reverteres?

Ved TOF-ratio over 40 % kan reverteringen halveres. Ved TOF-ratio over 90 % skal der ikke reverteres, med mindre patienten klinisk udviser tegn til restrelaksation.

Hvad gør Hepariner?

Heparin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.

Hvad er muskelafslappende medicin?

Klorzoxazon DAK (herefter kaldet Klorzoxazon) er et muskelafslappende lægemiddel, der bruges ved akutte muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger og lignende.

Hvad er Restkurarisering?

Klinisk betydende restkurarisering (TOF