Table of Contents:

  1. Hvad er Big Five test?
  2. Hvilke dyr indgår i The Big Five?
  3. Hvad er en grøn person?
  4. Hvad betyder personlighedstest?
  5. Hvilke personlighedstyper passer sammen?

Hvad er Big Five test?

Den online personlighedstest har sit teoretiske afsæt i den velkendte “Big 5” model, også kaldet fem-faktor-modellen. I denne model vurderes en personlighed på fem forskellige domæner: Neuroticisme, Ekstroversion, Åbenhed, Venlighed og Samvittighedsfuldhed.

Hvilke dyr indgår i The Big Five?

The Big Five - Afrika. Fænomenet The Big Five stammer oprindeligt fra storvildtjægernes tid i Afrika. I dag består den afrikanske udgave af The Big Five af løven, den afrikanske elefant, kafferbøflen, leoparden og det sorte næsehorn.

Hvad er en grøn person?

Kort intro: Den grønne personlighed Den grønne er omgængelig, omsorgsfuld og pligtopfyldende. Fællesskab, samarbejde og gode relationer står i forreste række – ligesom den grønne ønsker forudsigelighed og ro, når opgaver skal løses. Lær den grønne profil meget bedre at kende i afsnittene herunder.

Hvad betyder personlighedstest?

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Hvilke personlighedstyper passer sammen?

Undersøgelsen involverer mere end 2500 heteroseksuelle par, der gennemsnitligt har været sammen i 20 år. Forskningsstudiet tog udgangspunkt i, at to personer med samme personlighedstype – udadvendt eller indadvendt – passer bedst sammen. Dette mener studiet at have modbevist.