Table of Contents:

 1. Hvem skrev sagaerne ned?
 2. Hvad handlede sagaerne om?
 3. Er sagaer troværdige?
 4. Hvor er de islandske sagaer?
 5. Hvornår er Ravnkels Saga skrevet?
 6. Hvordan man skriver en saga analyse?
 7. Hvor gamle er de islandske sagaer?
 8. Hvad hedder hovedpersonen i den længste islandske saga?
 9. Hvad er skriftlige og ikke skriftlige kilder?
 10. Hvad er en slægtssaga?

Hvem skrev sagaerne ned?

Det var i middelalderen, og det var ofte kristne munke, der skrev sagaerne ned. Teksterne nedenfor er uddrag af en saga, der kaldes Landnámabók, som handler om Landnamtiden . Sagaen findes i mange forskellige håndskrifter, der er skrevet ned mellem 1100-tallet og så sent som 1600-tallet.

Hvad handlede sagaerne om?

Sagaerne er romanlignende fiktioner med baggrund i historiske personer. De har fokus på handlinger, begivenheder og tematikker som mord, ære, slægter, erotik, ægteskab og forholdet mellem individ og samfund.

Er sagaer troværdige?

Alt, hvad der fortælles, fremstår som gengivelse af en troværdig tradition eller troværdige vidner. Sagaerne er overleveret i de islandske håndskrifter. Originaler er ikke bevaret, så alle sagaer kendes kun i senere afskrifter, enkelte fragmenter er fra 1200-t., men ellers er håndskrifterne fra 1300-t. og senere.

Hvor er de islandske sagaer?

Sagaerne foregår for nogles vedkommende i landnamstiden, hvilket betyder tiden, hvor man tog land, som er tiden fra 8, hvor Island blev koloniseret. Men langt de fleste foregår i den tid, der kaldes sagatiden, som er tiden for Islands storhedstid fra 9.

Hvornår er Ravnkels Saga skrevet?

Ravnkel Frøjsgodes Saga (Hrafnkels saga Freysgoða, kort Hrafnkatla) er en gammel islandsk Saga, som blev fortalt på kong Harald Hårfagers tid mellem 9. Den blev nedskrevet i middelalderen i 1200-tallet.

Hvordan man skriver en saga analyse?

Opsummering
 1. Brug de relevante analysepunkter fra eventyranalysen.
 2. Fokuser på at analyse miljø og konflikt i sagaen.
 3. Lav en præsentation af de væsentlige karakterer, og gerne en personkarakteristik.
 4. Brug berettermodellen til at analyse spændingsforløbet.
 5. Brug aktantmodellen til at bestemme personernes indbyrdes relationer.

Hvor gamle er de islandske sagaer?

Sagaerne foregår fra år 9, men er først nedskrevet på islandsk af munke og skrivekyndige i løbet af 1200- og 1300-tallet.

Hvad hedder hovedpersonen i den længste islandske saga?

år og handler om venskabet mellem Njál på Bergþórshvoll og Gunnar fra Lidarende, som stadig sættes på prøve af slægtninge, som vil have oprejsning for forskellige krænkelser. Sagaen er kaldt "den største og mest berømte af de islandske sagaer".

Hvad er skriftlige og ikke skriftlige kilder?

Skriftlige kilder - levn og beretninger Del Nogle skriftlige kilder er helt objektive, det er fx love, traktater og taler; vi kalder dem derfor for levn. Andre skriftlige kilder er subjektive, det er fx erindringer og rejsebeskrivelser. Dem kalder vi for beretninger.

Hvad er en slægtssaga?

troen på de gamle nordiske guder i den nordiske mytologi, er gennemgående. Sagagenren rummer forskellige former for sagaer. Hovedgruppen af de islandske sagaer er islændingesagaerne, som også kaldes slægtssagaer eller ættesagaer, og det er disse sagaer, der står som klassiske sagaer.