Table of Contents:

  1. Hvad betyder en trekant i matematik?
  2. Hvad betyder en trekant?
  3. Hvad betyder en lodret streg i matematik?
  4. Hvad betyder krokodille tegn?
  5. Hvad betyder 3 trekanter?

Hvad betyder en trekant i matematik?

Enhver trekant har naturligvis tre sider og tre hjørner. Der gælder for alle trekanter at summen af de tre vinkler i enhver trekant er . Da der kun er tre vinkler i hver trekant kan vi karakterisere forskellige trekanter ud fra disse på følgende måde: En retvinklet trekant har en ret vinkel, altså en vinkel som er .

Hvad betyder en trekant?

Trekant: Ro, stabilitet, uro, bevægelse, aktivitet og Treenigheden - Faderen, Sønnen og Helligånden. Hvis figurerne i et billede er anbragt i en trekantform, kan det være et symbol på Treenigheden (dvs. det at Gud, Jesus og Helligånden er ét væsen).

Hvad betyder en lodret streg i matematik?

I stedet for at skrive "den numeriske værdi af tallet -4" kan man skrive "" - det to lodrette streger betyder "den numeriske værdi af". Lad os generalisere disse eksempler til en vilkårlig størrelse og definere den numeriske værdi: Lad være et reelt tal.

Hvad betyder krokodille tegn?

>-tegnet benyttes i matematikken til at angive, at noget er større end noget andet. Fx angiver x > 3, at x er større end tre. En variant af tegnet – ≥ – angiver, at noget er større end eller lig med noget andet.

Hvad betyder 3 trekanter?

- Treenigheden, tre forskellige i én samlet enhed: Faderen, Sønnen og Helligånden. - Hos Frimurerne spiller trekanten en vigtig rolle, som symbol på styrke, skønhed og gudernes visdom.