Table of Contents:

  1. Hvor må man køre 130 i Danmark?
  2. Er der ubetinget vigepligt på motorvej?
  3. Hvornår blev hastighedsbegrænsning indført i Danmark?
  4. Hvornår får man klip i 130 zone?
  5. Hvad må man køre på danske motorveje?
  6. Hvor har du ubetinget vigepligt?
  7. Hvad er fartgrænsen på motorvej?
  8. Hvornår skal man trække ind til højre?
  9. Hvor lang tid må man bruge på en overhaling?

Hvor må man køre 130 i Danmark?

På disse motorvejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 130 km/t som følge af den politiske aftale: Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring Nord (er sat i drift) Djurslandmotorvejen fra Lisbjerg til Løgten (er sat i drift) E45 Trekantområdet, Skærup – Kolding og Fredericia – Vejle.

Er der ubetinget vigepligt på motorvej?

I Danmark er der ingen vigepligt, når du kører ind på en motorvej. Det samme gælder for den, som allerede befinder sig på motorvejen.

Hvornår blev hastighedsbegrænsning indført i Danmark?

I 1973 udstedte handelsministeriet med hjemmel i lov om forsyningsmæssige foranstaltninger en bekendtgørelse, der i november 1973 indførte generelle hastighedsbegrænsninger. De blev fastsat til 60 km/t i tæt bebyggede områder og 80 km/t uden for tæt bebyggede områder, samt 80 km/t på motorveje.

Hvornår får man klip i 130 zone?

Frakendelse af kørekort Hvis du kører mere end 30 pct. for stærkt på en motorvej med en hastighedsbegrænsning på 130 km/t, har du overskredet frakendelsesgrænsen på 160 km/t, og får frakendt kørekortet betinget. Ved en meget stor overskridelse af hastighedsgrænsen får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Hvad må man køre på danske motorveje?

motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen. På motortrafikveje hastigheden ikke overstige 80 km i timen.

Hvor har du ubetinget vigepligt?

Du har ubetinget vigepligt, når du: Krydser fortov, cykelsti eller anden anden belægning som er tydeligt hævet over kørebanens niveau. Kører ud fra grunde/ejendomme, parkeringspladser, markveje (eller anden tydelig underordnet vej), gågader og opholds- og legeområder. Kører ind i en rundkørsel.

Hvad er fartgrænsen på motorvej?

Du må aldrig køre hurtigere end, hvad der er skiltet med. Selvom den generelle hastighedsgrænse for kørsel på motorvej er 130 km/t, må du på ca. halvdelen af motorvejnettet fortsat “kun” køre 110 km/t, som svarer til den “gamle” generelle hastighedsgrænse på danske motorveje.

Hvornår skal man trække ind til højre?

På veje uden striber skal man holde så langt til højre på kørebanen, som hensynet til cyklister, knallertkører og eventuelle fodgængere tillader. Skal man svinge til højre i et kryds, skal man trække så langt til højre mod kørebanens kant som muligt, for dermed lukke af for cyklister.

Hvor lang tid må man bruge på en overhaling?

1. Det er forbudt at overhale i vejkryds medmindre: Flere vognbaner i samme retning, overhaling højre om en venstre svingende, krydset er reguleret af signallys eller politi, eller tværgående færdsel har ubetinget vigepligt.