Table of Contents:

  1. Hvad sker der i 70 erne?
  2. Hvad blev statens penge brugt på i 1960?
  3. Hvordan var det at være ung i 1970?
  4. Hvordan var det at være barn i 1970?
  5. Hvad bliver statens penge brugt på?
  6. Hvad bruger staten flest penge på?
  7. Hvem blev født i 1970?
  8. Hvilke kendetegn har den politiske realisme i 1970 erne?

Hvad sker der i 70 erne?

1970'erne huskes både for speltgrød, fuldskæg, fællesspisning, hjemmestrik og urtehaver, men også økonomisk krise, en større offentlig gældsætning og stigende arbejdsløshed. Emner som miljøbekymring, ligestilling, omstilling til vedvarende energi og deleøkonomi optog mange danskere, især på den politiske venstrefløj.

Hvad blev statens penge brugt på i 1960?

I 1960'erne udmøntede velfærdspolitikken sig især i etablering af mange flere daginstitutioner, plejehjem og sygehuse. Uddannelsessystemet blev udbygget, og der blev indført flere ydelser, der kunne afhjælpe sygdom, uarbejdsdygtighed og handicaps.

Hvordan var det at være ung i 1970?

Både drenge og piger fik færre forpligtelser og mere fritid, hvilket skabte bekymring hos den ældre generation. Ungdommen ansås for farlig, og ”den vrede unge mand” blev et begreb for den utilpassede del af ungdommen, der tog afstand fra forældrenes regelrette og kedelige liv.

Hvordan var det at være barn i 1970?

Familielivet i 70'erne I kollektiverne behandlede man børn som små voksne med helt frie rammer. Revselsesretten kom også til diskussion i 70'erne. Skolebørn havde meget fritid uden forældrenes kontrol, fordi kvinderne var kommet på arbejdsmarkedet. Underholdningsudbuddet var mindre.

Hvad bliver statens penge brugt på?

Den største post på i det offentlige husholdningsregnskab er 'social beskyttelse, ' som dækker over en række sociale og sundhedsmæssige udgifter til fx alderdom og sygdom og invaliditet. Hver gang det offentlige bruger 1.000 kr. så går 434 kr. til området 'social beskyttelse.

Hvad bruger staten flest penge på?

De fleste indtægter kommer fra moms, afgifter og skatter. De fleste udgifter går til social beskyttelse. I 2017 havde staten udgifter for 1115 milliarder kroner.

Hvem blev født i 1970?

Født for 50 år siden i forhold til 2020
Marcelino Ballarin(f. 1970)
Thomas Teglgaard(f. 1970)
Jakob Weis(f. 1970)
Joachim Wrang(f. 1970)
Tore Ørnsbo(f. 1970)

Hvilke kendetegn har den politiske realisme i 1970 erne?

Som i 70'erne er den politiske litteratur i dag en reaktion på forandringer i samfundet. Litteraturen har op gennem 10'erne stillet skarpt på, at vores verden er ved at ændre sig fundamentalt, og at de globale kriser er menneskeskabte og både kræver ændringer i mentaliteten og en aktiv politisk indsats.