Table of Contents:

 1. Hvad er Frimurerbevægelsen?
 2. Hvad er frimurernes hemmeligheder?
 3. Hvad sker der i Frimurerlogen?
 4. Hvem er med i Frimurerlogen?
 5. Hvordan opstod Frimurerlogen?
 6. Hvad koster det at blive frimurer?
 7. Er frimurere tempelriddere?
 8. Kan en kvinde blive frimurer?
 9. Hvorfor bliver man frimurer?
 10. Hvordan bliver man medlem af frimurerne?
 11. Hvad koster frimurer?
 12. Hvad koster det at være medlem af Frimurerlogen?
 13. Kan man melde sig ud af Frimurerlogen?
 14. Hvor mange loger er der i Danmark?
 15. Hvilke loger findes i Danmark?

Hvad er Frimurerbevægelsen?

Fra operative til spekulative loger De operative loger var de frie mureres gilder, hvorimod de spekulative loger udviklede sig til nutidens frimurerbevægelser. De middelalderlige lav bandt murere til et bestemt sted som f. eks. en by, og de kunne ikke uden videre rejse mellem forskellige arbejdssteder.

Hvad er frimurernes hemmeligheder?

Frimurerlogen er synonymt med hemmeligheder. Den formastelige frimurer, der disker op med logens hemmeligheder eller på anden vis forbryder sig mod logens lovbog, fortæller Ekstra Bladet, ”er død. Det er ligesom i Jehovas Vidner” – med hvilket der menes udstødelse af klanen.

Hvad sker der i Frimurerlogen?

Ritualerne skal ikke fortælles, men opleves, føles, ses og lugtes, siger Jon Bloch Skipper. I 'Indefra med Anders Agger - Frimurer' får man et lille indblik i en verden med og kun for mænd, der kalder hinanden for brødre. Men hvorfor er der ikke plads til kvinder i Ordenen?, vil Otto vide.

Hvem er med i Frimurerlogen?

9.300 medlemmer i 2013 og ca. 8.500 medlemmer i 2017. Tidligere har de tre foreninger haft tilsammen over 10.300 medlemmer, men antallet af medlemmer er faldende. Medlemskab af Den Danske Frimurerorden er ikke længere forbeholdt en bestemt samfundsklasse eller elite, til gengæld er det kun mænd, der kan optages.

Hvordan opstod Frimurerlogen?

Frimureriet er sandsynligvis opstået ud af de gamle håndværkerlaug, som der var så mange af i Europa op gennem middelalderen. Disse laug var meget lokale og holdt stærkt på deres privilegier. De antog kun nye laugsmedlemmer, som de kendte, eller som blev dem anbefalet af de stedlige laugsmedlemmer.

Hvad koster det at blive frimurer?

Hvad koster det Omkostningerne ved at være frimurer vil typisk være omkring Kr. 600,- pr. kvartal.

Er frimurere tempelriddere?

Tempelriddere og frimurere har ikke meget tilfælles. Det er helt forskellige ordener, både hvad angår tidsperiode og funktion. Tempelridderne var en religiøs ridderorden.

Kan en kvinde blive frimurer?

Indenfor frimureriet findes både mandeloger, kvindeloger og fællesloger. Normalt må kvinder ikke komme i en mandeloge, og mænd ikke i en kvindeloge. Reglen fortaber sig i historiens mørke, idet der intet er i ritualet som giver grund til sådan en regel.

Hvorfor bliver man frimurer?

Broderkærlighed, hjælp og sandhed. Sådan lyder de tre store grundsætninger for frimureriet, og det er dem, der tilsammen danner rammerne for det fællesskab, der findes i frimurerlogen Troskab i Herning. Et fællesskab, hvor alle medlemmer er opsatte på at udvikle sig for at blive en bedre version af sig selv.

Hvordan bliver man medlem af frimurerne?

For at blive frimurer i en loge under Storlogen af Danmark skal du være mand, fyldt 21 år og kunne vedkende dig, at der er en højere magt som styrer universet. Du skal udfylde et ansøgningsskema hvorpå der stilles nogle spørgsmål om, hvad du selv anser for din pligt som menneske.

Hvad koster frimurer?

Hvad koster det Omkostningerne ved at være frimurer vil typisk være omkring Kr. 600,- pr. kvartal.

Hvad koster det at være medlem af Frimurerlogen?

Omkostningerne ved at være frimurer vil typisk være omkring Kr. 600,- pr. kvartal.

Kan man melde sig ud af Frimurerlogen?

Kan frimurere melde sig ud? Frimurere ser gerne, at et medlem forbliver frimurer med et eller andet tilhørsforhold til logen, men vil aldrig modsætte sig at en broder melder sig ud.

Hvor mange loger er der i Danmark?

Der findes i alt 21 loger og ordener i Danmark af meget forskellig størrelse - fra omkring 100 til knap 14.500 medlemmer - og flere af dem oplever i disse år en stigende tilgang fra særligt yngre mennesker.

Hvilke loger findes i Danmark?

Loger i Danmark Det er den største, danske broderorden, der er helt uden tilknytning til udenlandske ordener og interesser. De tre største loger i Danmark er Den Danske Frimurerorden, Det Danske Frimurerlaug og Odd Fellow. Der findes flere loger i Danmark, herunder også kvindeloger og loger, hvor begge køn er velkomne.