Table of Contents:

 1. Hvordan var samfundet i det moderne gennembrud?
 2. Hvad kalder man perioden der ligger før det moderne gennembrud?
 3. Hvilke forfattere er kendt fra perioden det moderne gennembrud?
 4. Hvilke genrer er de dominerende i det moderne gennembrud?
 5. Hvordan var levevilkårene på landet og hvordan blev de skildret i dansk litteratur i perioden ?
 6. Hvordan begyndte det moderne gennembrud?
 7. Hvilken periode kom før romantikken?
 8. Hvad var det moderne gennembrud kendt for?
 9. Hvad er kendetegnende for det moderne gennembrud?
 10. Hvordan levede bønderne i 1800-tallet?
 11. Hvordan var levevilkårene i 1800-tallet?
 12. Hvorfor kommer der et moderne gennembrud?
 13. Hvad er baggrunden for det moderne gennembrud?

Hvordan var samfundet i det moderne gennembrud?

Under det moderne gennembrud udspandt sig en debat, hvor alle autoriteter var til diskussion og perioden var i det hele taget præget af et generelt opbrud fra den dominerende kristelige og idealistiske enhedskultur. Omkring 1850 stod alt i gennembruddets tegn. Økonomisk og politisk liberalisme stod på dagsordenen.

Hvad kalder man perioden der ligger før det moderne gennembrud?

Det Moderne Gennembrud har i en undervisningsmæssig sammenhæng været angivet som en litterær periode beliggende mellem Romantikken () og Modernisme og Realisme ().

Hvilke forfattere er kendt fra perioden det moderne gennembrud?

 • Herman Bang.
 • Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Mathilde Fibiger.
 • Henrik Ibsen.
 • J. P. Jacobsen.
 • Henrik Pontoppidan.
 • Amalie Skram.
 • August Strindberg.

Hvilke genrer er de dominerende i det moderne gennembrud?

Hvilke litterære genre er mest dominerende i det moderne gennembrud? roman og novelle.

Hvordan var levevilkårene på landet og hvordan blev de skildret i dansk litteratur i perioden ?

Redegørelse for levevilkårene på landet i Afgrænsningen af de sociale klasser havde rod i landboreformerne fra omkring år 1800. Der blev skelnet hårdt mellem dem, der ansatte andre, fx godsejere og gårdejere, og dem, der var nødt til at have et lønarbejde, fx husmænd og landarbejdere.

Hvordan begyndte det moderne gennembrud?

Georg Brandes holdt i november 1871 en forelæsning på Københavns Universitet, hvori han konkluderede, at den danske litteratur sakkede bagud i forhold til vores nabolande, og at det var på tide at gøre op med den romantiske tankegang.

Hvilken periode kom før romantikken?

Romantikken er en kulturstrømning i Europa i . Den varede til realismen og naturalismen. De tidligere bevægelser kaldes førromantik og nyklassicisme.

Hvad var det moderne gennembrud kendt for?

Litteraturen burde, ifølge Brandes, afspejle udviklingen i samfundet og sætte problemer til debat. Det gjaldt familieforhold, kønsroller, ejendomsret, tro og demokrati. Dette kursskifte i synet på litteraturen og dens formål kaldes det moderne gennembrud.

Hvad er kendetegnende for det moderne gennembrud?

Det moderne gennembrud er først og fremmest kendetegnet ved Georg Brandes' opfordring om, at litteraturen skal sætte problemer under debat. Den skal ikke underholde læseren, men belyse samfundsproblemer og derved skabe forandring.

Hvordan levede bønderne i 1800-tallet?

Men den betød, at bønderne ikke længere havde det trygge fællesskab i landsbyen. Nu boede de hver især på deres egne gårde ude omkring den tidligere landsby. I forhold til før landboreformerne udførte man mindre arbejde i fællesskab. I det meste af 1800-tallet levede fællesskabet videre som et socialt fællesskab.

Hvordan var levevilkårene i 1800-tallet?

I 1800-tallet var samfundet inddelt i mange sociale klasser. Mellem disse klasser kunne der være stor forskel på løn, arbejdsvilkår og især også levevilkår. Særligt bønder og landarbejdere var hårdt udsat. Op igennem 1800-tallet skete der en udvikling i klasseskellet mellem de øvre og nedre sociale klasser.

Hvorfor kommer der et moderne gennembrud?

Litteraturen burde, ifølge Brandes, afspejle udviklingen i samfundet og sætte problemer til debat. Det gjaldt familieforhold, kønsroller, ejendomsret, tro og demokrati. Dette kursskifte i synet på litteraturen og dens formål kaldes det moderne gennembrud.

Hvad er baggrunden for det moderne gennembrud?

Baggrunden for det moderne gennembrud var industrialiseringen, hvor man fik en række fabrikker, der producerede med maskinkraft fra dampmaskiner og elektricitet. Byerne voksede, og der opstod gradvist en arbejderklasse, der organiserede sig i fagforeninger.