Table of Contents:

  1. Hvad var formålet med koncentrationslejr?
  2. Hvor ligger kz lejre i Tyskland?
  3. Hvilken betydning fik Krystalnatten?
  4. Hvor mange døde i Chelmno?
  5. Hvor fandt Krystalnatten sted?

Hvad var formålet med koncentrationslejr?

Koncentrationslejrene var arbejdslejre, hvor de indsatte blev brugt til hårdt og udmattende slavearbejde enten i eller uden for lejrene. Udryddelseslejrene derimod var oprettet udelukkende med det formål at myrde flest mulige så hurtigt og effektivt, som det lod sig gøre med de dertil udviklede drabsmetoder.

Hvor ligger kz lejre i Tyskland?

Den stod på en skovklædt bakke omkring ca. 7 km nordvest for Weimar. Lejren blev oprettet i 1937, det suppleres koncentrationslejrene af Sachsenhausen mod nord og Dachau mod syd og i første omgang til huse politiske fanger og andre målgrupper, herunder jøder.

Hvilken betydning fik Krystalnatten?

Krystalnatten i november 1938 markerer et højdepunkt og et vendepunkt i nazisternes jødeforfølgelser før krigen. På denne nat blev tusinder af jødiske butikker og ejendomme udsat for hærværk og plyndring. Synagoger blev ødelagt og jødiske gravpladser skændet.

Hvor mange døde i Chelmno?

De seks udryddelseslejre Chelmno var den første udryddelseslejr, der blev oprettet. Her blev mindst 150.000 jøder myrdet med udstødningsgas fra mobile gaskamre fra december 1941 til marts 1943.

Hvor fandt Krystalnatten sted?

Krystalnatten fandt sted den 9. november 1938 i Tyskland. I løbet af denne aften og nat ødelagde nationalsocialisterne et stort antal jødiske kirkegårde og butikker.