Table of Contents:

 1. Hvad betyder Hovedparten?
 2. Hvad betyder tilgængelighed?
 3. Hvad betyder det at orientere sig?
 4. Hvad er én plastik perker?
 5. Hvad betyder at identificere?
 6. Hvad betyder leveår?
 7. Hvad betyder til gode?
 8. Hvornår er en bygning offentlig tilgængelig?
 9. Hvad betyder pointere?
 10. Hvad er en ekskursion?
 11. Hvornår er man Plastikperker?
 12. Hvordan kan man identificere?
 13. Hvordan identificere man sig selv?
 14. Hvad betyder at gå i dvale?

Hvad betyder Hovedparten?

Hovedparten betyder omtrent det samme som Størstedelen.

Hvad betyder tilgængelighed?

Tilgængelighed handler om at udforme miljøet på en sådan måde, at der tages hensyn til individets forudsætninger, hvorved individets funktionsevne øges betydeligt. Tilgængelighed kan derfor defineres som værende en foranstaltning, hvorved samfundets krav til menneskers funktionsevne mindskes.

Hvad betyder det at orientere sig?

Orientere betyder omtrent det samme som Informere.

Hvad er én plastik perker?

Plastikperker er en 2. eller 3. generationsinvandrer, der kan snakke 100% dansk og gå normalt, men alligevel vælger at snakke med en udenlandsk accent.

Hvad betyder at identificere?

Identificere betyder omtrent det samme som bestemme.

Hvad betyder leveår?

aar af et levende væsens, især et menneskes, liv.

Hvad betyder til gode?

være i en situation hvor andre skylder én penge el. lign. Den, der har penge til gode, kaldes kreditor.

Hvornår er en bygning offentlig tilgængelig?

Offentligt tilgængelige bygninger, forstået som bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede, har adgang. Erhvervsbyggeri til service og administration.

Hvad betyder pointere?

fremhæve, markere et enkelt punkt i en fremstilling olgn.

Hvad er en ekskursion?

En ekskursion er en studietur, som har til hensigt at præsentere deltagerne for et bestemt sted – f. eks. et museum, en virksomhed, et naturområde osv. Målet er at give de lærende konkrete oplevelser og evt.

Hvornår er man Plastikperker?

Etniske danskere, der forsøger at tale som indvandrere for at blive optaget i flokkene i 8210. Det er pinligt at høre på og har et navn: Så er man plastikperker Pol2012.

Hvordan kan man identificere?

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre.

Hvordan identificere man sig selv?

Sådan kan du lære dig selv at kende:
 1. Knyt tætte bånd og lad være med at isolere dig: Magnus' ekskæreste går galt i byen, hvis hun tror, at hun skal være alene for at finde sig selv. ...
 2. Vær ærlig: Du indeholder både gode og dårlige sider. »At se sine skyggesider er en del af at finde sig selv.

Hvad betyder at gå i dvale?

Dvale eller hi er en tilstand som mange dyr og planter benytter til at komme igennem ugunstige perioder. Det kan fx være perioder med tørke, mangel på føde, frostvejr osv. I dvaletilstanden nedsættes stofskiftet, så der spares mest muligt på energien.