Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen mellem shia og sunnimuslimer?
  2. Hvad betyder sunnimuslimer?
  3. Hvad er baggrunden for konflikten mellem sunni og shia muslimer?
  4. Hvordan opstod shia?
  5. Hvad betyder Lovskole?
  6. Hvad tror sunni på?
  7. Hvad er sufisme?
  8. Hvad var årsagen til at islam deles i to retninger sunni og shia?
  9. Hvor mange shia muslimer er der i Danmark?
  10. Hvad er Retsskolerne?

Hvad er forskellen mellem shia og sunnimuslimer?

Den største forskel mellem shia-islam og den anden hovedretning sunni-islam angår arvefølgen i det oprindelige kalifat. Shiitterne mener, at profeten Muhammed udtrykkeligt udpegede sin fætter og svigersøn, Ali ibn Abi Talib (d. 661), som sin retmæssige efterfølger (kalif) og arvtager af lederskabet (imam).

Hvad betyder sunnimuslimer?

Sunni muslimer, flertalsretning indenfor islam, der anerkender de første 4 kaliffers legitimitet. Ordet sunni kommer af det arabiske as-Sunna, der er en samling på 6 citatbøger («hadith») der tilskrives profeten. Sunnimuslimerne er i flertal i alle de arabiske lande og tæller omkring 185 millioner mennesker.

Hvad er baggrunden for konflikten mellem sunni og shia muslimer?

Det er korrekt, at en ældgammel religiøs-historisk animositet mellem de to islamretninger har eksisteret siden striden om profetens arvefølge i 600-tallet, men det er først i de senere år, at modsætningerne er udartet i de rædsler, vi nu er vidner til (og deltagere i) med Iran og Saudi-Arabien som dukkeførere.

Hvordan opstod shia?

Splittelsen opstod, lige efter den muslimske profet Muhammed døde i år 632. Problemet bundede i, hvem der skulle overtage ledelsen efter islams grundlægger. ... Shia- og sunni-muslimer er enige om meget af det grundlæggende såsom troen og på Koranen og Muhammed.

Hvad betyder Lovskole?

De fire lovskoler (madhāhib), Hanafi, Maliki, Shafi´i og Hanbali) er dog ikke selvstændige religiøse retninger eller sekter. De er baseret på fire tidlige islamiske lærdes teologiske arbejder: Abu Hanifa, Malik, Shafi'i og Ahmed bin Hanbal. De var kendt for deres tolkning af Koranen og de islamiske bud.

Hvad tror sunni på?

Størstedelen af muslimerne (sunnierne) mente, at den mest kompetente blandt profettens tilhængere burde være hans efterfølger. Den anden gruppe (shiitterne) hældte mere til blodets bånd og mente, at Muhammed allerede havde udpeget sin fætter og svigersøn, Ali, som arvtager.

Hvad er sufisme?

Sufisme er både en betegnelse for en åndelig mysticisme og en spirituel filosofi. Sufismen opstod som en religiøs mysticisme i Mellemøsten og bredte sig til Andalusien som en åndelig filosofi, der udtrykker den kærlighed eller forbundenhed, som er mellem mennesket og det guddommelige.

Hvad var årsagen til at islam deles i to retninger sunni og shia?

Shia og sunni: Hvorfor er islam opdelt i to grupper? Splittelsen mellem sunni- og shia-muslimer indtraf allerede, da profeten Muhammed døde i år 632. Indtil da havde alle set Muhammed som muslimernes leder, men da profeten døde, skulle hans tilhængere nu finde en ny leder. Arvefølgen var dog ikke helt klokkeklar.

Hvor mange shia muslimer er der i Danmark?

29.300 muslimer i Danmark, svarende til 0,6 % af befolkningen. Ca. 85 % af de danske muslimer er sunnimuslimer, mens shiamuslimerne udgør 10-15 %.

Hvad er Retsskolerne?

Den klassiske islamiske retslære, som blev udviklet i århundrederne umiddelbart efter islams opståen, inddeles traditionelt i fire retsskoler inden for sunni-islam: hanafi, hanbali, maliki, shafii, og én inden for shia-islam, jaafari. De er alle opkaldt efter de muslimske tænkere, som grundlagde dem.