Table of Contents:

 1. Hvad mener man var årsagen til at hele Jorden var nedfrosset for 600 millioner år siden?
 2. Hvad var de første organismer på Jorden?
 3. Hvad er der i midten af Jorden?
 4. Hvordan er Jorden bygget op?
 5. Hvor kommer Jorden fra?
 6. Hvad er der i Jordens atmosfære?

Hvad mener man var årsagen til at hele Jorden var nedfrosset for 600 millioner år siden?

Teorien om, at en stor istid fandt sted på Jorden for 10-600 millioner år siden blev fremsat allerede i 1960'erne af en forsker ved Cambridge-universitetet, Brian Harland. Harland pegede på, at istidsaflejringer fra denne nyere periode, neoproterozoikum, i Jordens historie kan findes stort set overalt.

Hvad var de første organismer på Jorden?

Livet opstod 'først' for estimerede 3,8 milliarder år siden, hvilket forskere har fundet beviser for i marine sedimenter fra Grønland. Her har bakterier efterladt kulstof i sedimenterne, der indikerer bakteriernes eksistens. Bakterierne kunne omdanne sollys og vand til ilt og kulstof. Det samme gør planter i dag.

Hvad er der i midten af Jorden?

Kernen består af krom, svovl, jern og nikkel. Jern smelter ved en temperatur på 1.540 °C, derfor ville man måske tro at indre kerne består af flydende metaller, men dette er dog ikke rigtigt. I den indre kerne er der et så voldsomt tryk, så det gør den indre kerne fast.

Hvordan er Jorden bygget op?

Jorden - indre opbygning, Der findes to parallelle sæt af betegnelser for lagene i Jordens indre opbygning. Dels skorpe, kappe, kerne og dels lithosfære, asthenosfære, mesosfære, kerne. Skorpen er det tyndeste og yderste lag, der sammen med den øvre kappe udgør lithosfæren.

Hvor kommer Jorden fra?

Jorden blev dannet ved sammentrækning af en urtåge, som også skabte Solen og Solsystemets andre himmellegemer. Den udviklede sig til en roterende skive, hvor Solen blev dannet i skivens midte, og planeterne voksede frem ved sammenstød af stof i omløb om centrum.

Hvad er der i Jordens atmosfære?

Atmosfærenjorden består af en blanding af en række gasser. Det er nogenlunde målt i volumenprocent:
 • N2 Kvælstof/nitrogen 78 %
 • O2 Ilt/Oxygen 21 %
 • Ar Argon 0,93 %
 • CO2 Kuldioxid 0,031 %
 • Ne Neon 1,8*10-3 %
 • He Helium 5,2*10-4 %
 • Kr Krypton 1,14*10-4 %
 • H2 Brint 5*10-5 %