Table of Contents:

 1. Hvem er mine arvinger?
 2. Hvad er en Slægtsarving?
 3. Kan nevøer og niecer arve?
 4. Hvordan finder man frem til arvinger?
 5. Hvem går min arv til?
 6. Hvem arver enebarn?
 7. Hvordan er arverækkefølgen?
 8. Kan man arve sin onkel?
 9. Hvem arver et barnløst par?
 10. Hvor meget kan man arve når man har særbørn?
 11. Hvad er Tvangsarvelod?
 12. Hvor meget arver et særbarn?

Hvem er mine arvinger?

Forældre: Dine forældre er dine primære arvinger. Søskende: Hvis dine forældre er gået bort, så arver dine søskende. Bedsteforældre og deres børn: Lever dine søskende ikke, så er dine arvinger dine bedsteforældre. Lever de ikke, så er det dine bedsteforældres børn, der arver efter dig.

Hvad er en Slægtsarving?

En slægtsarving er familiearvinger som ikke er livsarvinger, og i tilfælde af, at der ikke er livsarvinger, dvs. børn eller børnebørn, vil det være forældre eller deres arvinger, som arven tilfalder.

Kan nevøer og niecer arve?

Arveklasse – Forældre og dernæst søskende Er afdødes søskende også døde, vil deres børn (dine nevøer/niecer) arve. Hvis du ikke har nevøer/niecer eller disse er døde på tidspunktet for din død, vil arven tilfalde arveklasse 3. Det sker, uanset om dine nevøer/niecer har børn.

Hvordan finder man frem til arvinger?

Kun såfremt der skal ske skiftebehandling, forsøger skifteretten at finde frem til arvinger ifølge arveloven. Denne undersøgelse kan ikke forventes foretaget, når ikke der skal ske en skiftebehandling.

Hvem går min arv til?

Har afdøde ingen børn, børnebørn, oldebørn eller tipoldebørn (livsarvinger), arver længstlevende ægtefælle det hele. Hvis længstlevende dør uden at efterlade sig testamente, børn eller ny ægtefælle, bliver boet delt med halvdelen til førstafdødes slægt og halvdelen til længstlevendes slægt.

Hvem arver enebarn?

Tredje arveklasse: Såfremt du er enebarn, og dine forældre er gået bort, og du i øvrigt selv er enlig og barnløs, går arven videre til tredje arveklasse, der består af bedsteforældre og forældres søskende. Dette er så langt som arven går ifølge dansk arvelovgivning – deres efterkommere arver ikke.

Hvordan er arverækkefølgen?

Først i arverækkefølgen er din ægtefælle og/eller dine børn. Har du begge dele, så arver din ægtefælle halvdelen, mens børnene arver den anden halvdel til deling. Har du en ægtefælle og ingen børn eller omvendt, så arver vedkommende hele din arv.

Kan man arve sin onkel?

Skal du eksempelvis arve efter din onkel? Det afgøres af nedenstående arveklasser, hvorvidt du er arving, hvis din onkel ikke efterlod sig et testamente. Arveklasserne har ikke nogen indvirkning på arveafgiften.

Hvem arver et barnløst par?

Hvis du er barnløs og ikke er gift, fordeles arven i følgende rækkefølge: Dine forældre. Dine søskende. Dine niecer eller nevøer.

Hvor meget kan man arve når man har særbørn?

Det betyder, at særbarnet begrænses til kun at modtage tvangsarven på 12,5 %, da den anden halvdel af tvangsarven på 25 % går til den overlevende ægtefælle. Hvis der er tale om flere særbørn, der alle skal begrænses til deres tvangsarv, skal de deles om andelen på 12,5 %.

Hvad er Tvangsarvelod?

Tvangsarv er 25 % af den samlede arv efter dig, hvis du har børn og/eller ægtefælle. Hvad er tvangsarv? Tvangsarv er er en andel af arven, som skal gå til dine tvangsarvinger. Dine tvangsarvinger er børn og ægtefælle.

Hvor meget arver et særbarn?

Den førstafdødes særbørn/-barn vil arve 1/4 af jeres begges samlede formue, medmindre der tages højde for dette via testamente. Opretter I et testamente, kan I sikre, at den længstlevende kan beholde 15/16 (93,75%) af jeres samlede formue, mens resten skal tilfalde den afdødes børn (6,25%).