Table of Contents:

  1. Hvordan opstod det store blå hul?
  2. Hvordan bliver jordfaldshul dannet?
  3. Hvor mange jordfaldshuller er der i Danmark?
  4. Hvad betyder ormehul?
  5. Hvad gør mørkt stof?
  6. Hvad er forskellen på mørk energi og mørkt stof?
  7. Hvordan opstår et ormehul?
  8. Kan det lade sig gøre at rejse i tiden?

Hvordan opstod det store blå hul?

Et blåt hul er faktisk dannet af regnvand, der gennem tusinder af år har opløst kalken. De steder, hvor regnvandet kunne løbe ned gennem sprækker i kalken, dannede vandet efterhånden tunneler og huler i undergrunden – som man kender det fra drypstenshuler og andre kalkgrotter.

Hvordan bliver jordfaldshul dannet?

Jordfaldshuller dannes ved en underjordisk sammenstyrtning. Jordfaldshuller kommer især, hvor undergrunden indeholder kalk, og hvor kalken er skyllet væk af vand, eller hvor der er eller har været minedrift.

Hvor mange jordfaldshuller er der i Danmark?

- Heldigvis ligger de minegange, der kan give anledning til jordfaldshuller, ude midt i naturen, siger Hans Jensen. Rundt omkring på markerne er der over 100 bevarede huller, dels efter gravning, dels efter et kollaps, hvor jorden er forvundet ned i gruben. Bl.

Hvad betyder ormehul?

Et ormehul er en form for tunnel mellem to forskellige positioner i rum-tiden. Det kan være to forskellige steder, to forskellige tidspunkter eller begge dele IllVid2014. får man adgang til et ormehul, vil man kunne rejse med så høj en hastighed, at tiden begynder at gå baglæns.

Hvad gør mørkt stof?

Mørkt stof blev opdaget, da astronomerne kiggede nærmere på rotationen af galakser. De roterer så hurtigt, at tyngdekraften fra alle stjernerne, planeterne og stjernetågerne ikke burde kunne holde dem sammen. Derfor må der være noget stof, som vi ikke kan observere, og det er det, vi kalder mørkt stof.

Hvad er forskellen på mørk energi og mørkt stof?

Sort stof, eller mørkt stof, er det stof, som forklarer hvordan galakser og galaksehobe hænger sammen, dvs. det tiltrækker stof via tyngdekraften. Sort energi, eller mørk energi, er den mystiske ingrediens i Universet, der gør at Universets udvidelse går hurtigere og hurtigere.

Hvordan opstår et ormehul?

Et ormehul, rumtidstunnel eller Einstein-Rosen bro er en hypotetisk egenskab af rumtiden. Hermann Weyl opstillede i 1928 en hypotese om et fænomen, som er en slags tunnel, hvor det er muligt at rejse gennem rum og tid.

Kan det lade sig gøre at rejse i tiden?

Ifølge relativitetsteorien er det muligt, ved hjælp af tilført energi, at bremse tidshastigheden lokalt. Rejser tilbage i tiden er dog stadig science fiction, og nogen mener, at det ligefrem kan bevises, at det projekt for altid vil forblive umuligt. Andre videnskabsfolk mener dog, at det kan lade sig gøre.