Table of Contents:

 1. Hvad er et naturligt eksperiment?
 2. Hvad er et kvasi eksperiment?
 3. Hvad karakteriserer et ægte eksperiment?
 4. Hvad er en eksperimentel test?
 5. Hvad er et Laboratorieeksperiment?
 6. Hvad er et tværsnitsstudie?
 7. Hvad er kvasi?
 8. Hvad er en Variabelkontrol?
 9. Hvad er en kontrolgruppe?
 10. Hvad er et eksperiment psykologi?
 11. Hvad er Selvpræsentationseffekten?
 12. Hvad er Laboratorieeksperiment?

Hvad er et naturligt eksperiment?

Det naturlige eksperiment refererer til eksperimenter, hvor forskeren måler på et naturligt forekommende fænomen, i stedet for en bevidst eksperimentel manipulation.

Hvad er et kvasi eksperiment?

Quasi-eksperimenter refererer til eksperimenter, som ikke har fuld kontrol over alle variabler. Særligt i studiet af kulturelle forskelle kan det fx være svært at opnå fuld kontrol som i det ægte eksperiment.

Hvad karakteriserer et ægte eksperiment?

Det ægte eksperiment refererer til et eksperiment, hvor der opnås fuld kontrol over alle variabler.

Hvad er en eksperimentel test?

De fleste eksperimenter er designet til at teste en eksperimentel hypotese. I sin enkleste form betyder en eksperimentel hypotese, at manipulationen af en bestemt variabel (den uafhængige variabel) forventes at forårsage en ændring på en anden variabel (den afhængige variabel).

Hvad er et Laboratorieeksperiment?

Hvad er et Kontrolleret laboratorieeksperiment? Et eksperiment i et laboratorium, hvor man har styr på, at der kun er en variabel (faktor), der ændres på for at se betydningen af denne. Menneskerne reagerer anderledes end normalt blot fordi de ved at de er med i et eksperiment.

Hvad er et tværsnitsstudie?

Den mest udbredte spørgeskemaundersøgelse undersøger sine hypoteser på tværs af en befolkningsgruppe ved at give et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af en befolkningsgruppe (sample). Dette kaldes et tværsnitsstudie (på engelsk 'cross-sectional study').

Hvad er kvasi?

Kvasi-, (af lat. quasi som om), tilsyneladende; uægte; foregiven (fx kvasividenskabelig).

Hvad er en Variabelkontrol?

Variabelkontrol: Ved kun at ændre på én variabel i et forsøg sikres det, at det er denne variabels betydning for resultatet, man faktisk måler på.

Hvad er en kontrolgruppe?

Begrebet anvendes om den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget i randomiserede kontrollerede forsøg. Kontrolgruppen bliver ofte udsat for den såkaldte 'sædvanlige behandling'. Kontrolgruppe kaldes også for sammenligningsgruppe.

Hvad er et eksperiment psykologi?

Et eksperiment handler om at udsætte nogle forsøgspersoner for en begivenhed, og så se hvordan de reagerer. Man kalder dem der styrer forsøget for forsøgslederne. Man skal så have forberedt begivenheden, så man ud fra, hvad der sker, kan sige noget om sin problemstilling.

Hvad er Selvpræsentationseffekten?

Fordringseffekten: når forsøgsdeltagerne regner ud, hvad undersøgelsen går ud på og derfor opfører sig anderledes. Selvpræsentationseffekt: det fænomen at folk forsøger at fremstå bedre end normalt, når de ved nogen observerer og bedømmer dem, fx ved at anstrenge sig mere end normalt.

Hvad er Laboratorieeksperiment?

Hvad er et Kontrolleret laboratorieeksperiment? Et eksperiment i et laboratorium, hvor man har styr på, at der kun er en variabel (faktor), der ændres på for at se betydningen af denne. Menneskerne reagerer anderledes end normalt blot fordi de ved at de er med i et eksperiment.