Table of Contents:

  1. Er ejerlejligheder omfattet af LOFE?
  2. Hvad er en lokalplan og en kommuneplan?
  3. Kan en ejendom frit opdeles i ejerlejligheder?
  4. Hvad sker der hvis man ikke overholder lokalplanen?
  5. Hvem kan ændre en lokalplan?
  6. Er en kommuneplan bindende?
  7. Hvad betyder en lokalplan?
  8. Hvad er Normalvedtægt?

Er ejerlejligheder omfattet af LOFE?

Hvis flere bygninger, der ligger på den samme fremmede (lejede) grund, ejes af samme ejer, anses bygningerne for én selvstændig fast ejendom, når man bruger reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Tinglysningsloven omtaler ikke ejerlejligheder som selvstændige faste ejendomme.

Hvad er en lokalplan og en kommuneplan?

En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er.

Kan en ejendom frit opdeles i ejerlejligheder?

Ejendomme, der er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966, kan frit opdeles i ejerlejligheder. Modsat kan dette som udgangspunkt ikke lade sig gøre med ejendomme, der er påbegyndt opført før den 1. juli 1966.

Hvad sker der hvis man ikke overholder lokalplanen?

Bødestraf er hjemlet i planloven. Det er forskelligt fra sag til sag, og fra sagstype til sagstype, og måske endda også fra kommune til kommune, hvor lang snor man kan opleve at få, når lokalplaner ikke overholdes.

Hvem kan ændre en lokalplan?

Kommunalbestyrelsen kan sagtens vedtage eller ændre en lokalplan for et givent område.

Er en kommuneplan bindende?

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som planen indeholder.

Hvad betyder en lokalplan?

En lokalplan, er det, der tidligere hed en byplanvedtægt. Det er en detaljeret plan med juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område i kommunen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Hvad er Normalvedtægt?

Normalvedtægten er udfyldende og gælder på områder, hvor eventuelle individuelle vedtægter ikke bestemmer andet. Den gælder i sin helhed i ejerforeninger, der ikke har vedtaget og tinglyst en individuel vedtægt.