Table of Contents:

  1. Hvad skete der d ?
  2. Hvornår sluttede 2. verdenskrig i Europa?
  3. Hvornår blev vi befriet af tyskerne?
  4. Hvad handlede 2. verdenskrig om?
  5. Hvad skete der den ?

Hvad skete der d ?

Slaget om Frankrig – også kendt som Frankrigs fald – var den tyske nazistiske invasion af Frankrig og Nederlandene under 2. verdenskrig. De tyske tropper var i stand til at besejre og besætte Frankrig, Belgien, Luxembourg og Holland på 6 uger efter invasionens start den 10.

Hvornår sluttede 2. verdenskrig i Europa?

Krigen i Europa sluttede med de allieredes invasion af Tyskland med klimakset i form af sovjetiske troppers erobring af Berlin, Adolf Hitlers selvmord og den tyske betingelsesløse kapitulation den 8. maj 1945.

Hvornår blev vi befriet af tyskerne?

Den 4. maj 1945 kl. 20.35 blev spændingen udløst. Over engelsk radio blev det meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig.

Hvad handlede 2. verdenskrig om?

2. Verdenskrig startede i Europa i 1939, da det nazistiske Tyskland angreb nabolandet Polen. Krigen – hvis væbnede konflikter kom til at berøre adskillige lande i næsten alle verdensdele – sluttede med først Tysklands og derpå Japans kapitulation i foråret og sommeren 1945.

Hvad skete der den ?

Om aftenen den 4. maj 1945 kunne den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen via BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse meddele den danske befolkning, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Fem års tysk besættelse var slut.