Table of Contents:

  1. Hvad er det modsatte af etik?
  2. Hvorfor har ingen ret i etiske spørgsmål?
  3. Hvad er normativ etik?
  4. Hvad er Retfærdighedsprincippet?
  5. Hvad er forskellen på deskriptiv og normativ etik?

Hvad er det modsatte af etik?

Etik er undertiden det samme som moral. Hvis der skelnes, er moral en betegnelse for sæd og skik (sædeligheden), mens etik er overvejelser over moralens grundlag. Moral er de konkrete forskrifter, etik er moralfilosofi.

Hvorfor har ingen ret i etiske spørgsmål?

Etiske spørgsmål har sjældent svar, som alle kan være enige i, men de er ikke som smag og behag, altså noget hvor man bare kan mene, hvad man vil. Tværtimod er det vigtigt at diskutere etik, da man faktisk kan blive klogere på etik efter at have hørt, hvad andre mennesker mener.

Hvad er normativ etik?

Normativ etik er en metode, hvor man søger at finde frem til, hvad rigtig moral er, altså hvilke handlinger der er rigtige, og hvilke der er forkerte.

Hvad er Retfærdighedsprincippet?

Argumentation en kan bygge på det etiske princip om at beskytte og bevare liv – altså re- spekt for liv. Det kan også bygge på retfærdighedsprincippet, forstået som princippet om lige adgang til behandling, uanset hvor lille chancen for overlevelse er.

Hvad er forskellen på deskriptiv og normativ etik?

Deskriptiv etik angår beskrivelsen af normer og værdier, som kan variere over tid og sted. Metaetik er den mest filosofiske del af etikken, som vedrører etikkens egenart, og dermed et teoretisk studium af etikkens grundbegreber og fænomener. Endelig handler den normative etik om de rette normer og værdier, dvs.