Table of Contents:

  1. Hvornår blev kolonierne til USA?
  2. Hvad blev løsningen på Cubakrisen?
  3. Hvilken rolle spillede FN i Cubakrisen?
  4. Hvad var løsningen på Cubakrisen?
  5. Hvem kæmpede og vandt Syvårskrigen?
  6. Hvordan endte Syvårskrigen?

Hvornår blev kolonierne til USA?

Efter den Amerikanske revolution og den amerikanske revolutionskrig mod Storbritannien som følge af De Forenede Staters uafhængighedserklæring i 1776 indledtes fredsforhandlinger i Frankrig. Parisaftalen blev undertegnet den 3. september 1783 og fastslog grænsen mellem det britiske Canada og USA.

Hvad blev løsningen på Cubakrisen?

Hvordan blev krisen løst? Dybest set ønskede ingen af de to statsledere en atomkrig, men problemet var at få afsluttet krisen uden tab af prestige. Under krisen sendte Khrusjtjov to breve til Kennedy. I det første erklærede han sig rede til at fjerne missilerne, hvis USA ville love ikke at angribe Cuba.

Hvilken rolle spillede FN i Cubakrisen?

I 1982 må FN, som så mange gange før, prøve at lave fred mellem Argentina og England vedrørende Falklandsøerne. De to sider når endelig frem til fred. Den amerikanske ambassadør Adlai Stevenson holder tale foran FNs sikkerhedsråd og den sovjetiske ambassadør Zorin.

Hvad var løsningen på Cubakrisen?

I den amerikanske krisestab var der enighed om, at USA måtte tage en konfrontation med Sovjet for at få raketterne fjernet, men der var ikke enighed om midlerne. Præsident John F. Kennedy endte med at forkaste militære løsninger og iværksatte i stedet en blokade ("karantæne") af Cuba.

Hvem kæmpede og vandt Syvårskrigen?

led sit første nederlag i Slaget ved Kolin, og da både Østrig og Frankrig samtidigt mobiliserede for at angribe selve Preussen. Alligevel lykkedes det Frederik 2. at besejre først den franske hær og derefter den østrigske hær. Måden de to sejre blev opnået på, har især bidraget til Frederik 2.

Hvordan endte Syvårskrigen?

I Slaget ved Rossbach besejrede preusserne en overlegen fransk-tysk hær; ved Leuthen led en østrigsk hær samme skæbne. I de afgørende slag ved Liegnitz og ved Torgau blev østrigerne slået så eftertrykkeligt, at de gled ud af krigen.