Table of Contents:

 1. Hvad stemte man om i 1920?
 2. Hvad skete der den ?
 3. Hvor blev grænsen trukket ved Genforeningen i 1920?
 4. Hvor mange grænse overgange er der til Tyskland?
 5. Hvor mange stemte i 1920?
 6. Hvor gik grænsen i 1914?
 7. Hvor ligger den gamle grænse?
 8. På hvilken måde deltog kongefamilien i fejringen af Genforeningen?
 9. Hvor er grænsen åben til Tyskland?
 10. Hvor langt er der til den tyske grænse?

Hvad stemte man om i 1920?

Her fortæller han om folkeafstemningen den 14. marts 1920, hvor der blev stemt om, hvorvidt Flensborg og "Mellemslesvig" skulle forblive tysk, eller (på ny) blive en del af Danmark.

Hvad skete der den ?

Genforeningen er den i Danmark anvendte betegnelse for Sønderjyllands (Nordslesvigs) overgang fra tysk til dansk herredømme 15. juni 1920.

Hvor blev grænsen trukket ved Genforeningen i 1920?

Den nye grænse blev trukket ved Kongeåen, hvilket på kortet er markeret med rødt. Efter 1. verdenskrigs afslutning blev det besluttet, at der skulle afholdes folkeafstemninger i grænseegnene om, hvor den dansk-tyske grænse fremover skulle gå.

Hvor mange grænse overgange er der til Tyskland?

Desuden er der fire godkendte grænseovergange, hvor man kan passere grænsen til fods eller med cykel. Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) gennemfører stikprøvekontrol ved alle grænseovergange og indrejsesteder. Ved overgangene i Padborg, Kruså og Frøslev (motorvejen) er der kontrol døgnet rundt.

Hvor mange stemte i 1920?

zone. Afstemningsresultatet gav et dansk flertal på 75% og førte til en ny grænsedragning (Kruså-grænsen) nord om Flensborg og syd om Tønder. Af 111.191 stemmeberettigede deltog 101.652 i afstemningen, svarende til en stemmeprocent på 91,5. For Danmark stemte 75.431 (74,9 %) medens 25.329 (25,1 %) stemte på Tyskland.

Hvor gik grænsen i 1914?

Danmark tabte krigen, og Slesvig kom under sejrherrernes administration. Danmarks grænse gik nu ved Kongeåen. Folkegrænsen gik dog fortsat syd for Nordslesvig (nutidens Sønderjylland), og en stor gruppe dansksindede blev derfor efterladt i Preussen.

Hvor ligger den gamle grænse?

Frederikshøj er det sted hvor hovedvejen mellem Haderslev og Kolding skærer landegrænsen, som var gældende fra 1864 og frem til Genforeningen i 1920.

På hvilken måde deltog kongefamilien i fejringen af Genforeningen?

Som oprindeligt planlagt markerer Dronningen dog højdepunkter fra kong Christian 10. 's rejse gennem Sønderjylland. Foruden Dronningens deltagelse i ceremonien på Dybbøl Banke, passerer Dronningen den gamle grænse ved Frederikshøj gennem en ny portal, ligesom hendes farfar gjorde det for godt 100 år siden.

Hvor er grænsen åben til Tyskland?

Grænseovergange, der kan passeres i motorkøretøj, på knallert, på cykel og til fods
 • Padborg.
 • Kruså
 • Vilmkær.
 • Sofiedal.
 • Bøgelhus.
 • Pebersmark.
 • Beierskro.
 • Vindtved.

Hvor langt er der til den tyske grænse?

Den direkte vej er afstanden mellem Danmark og Tyskland 571 kilometer.