Table of Contents:

  1. Hvordan er det at bo i en ghetto?
  2. Hvad er kriterier for at være en ghetto?
  3. Hvad betyder det at være på ghettolisten?
  4. Hvor mange ghettoer er der i København?
  5. Er Vollsmose en ghetto?
  6. Hvad er Danmarks hårdeste ghetto?
  7. Hvorfor har vi en ghettoliste?
  8. Hvornår er Vollsmose bygget?

Hvordan er det at bo i en ghetto?

6) Flertallet af beboere i de såkaldte ghettoer er trygge og tilfredse med deres hjem. Knap 70 procent af beboerne i ”ghettoområder” er glade for at bo, hvor de bor. Og 40 procent ville ikke flytte, hvis de fik mulighed for det. 67 procent af beboerne i ”ghetto-områder” oplever også, at de er trygge i deres boligområde ...

Hvad er kriterier for at være en ghetto?

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct.

Hvad betyder det at være på ghettolisten?

Ghettolisten eller Parallelsamfundslisterne. I 2021 er ordet 'ghetto' strøget fra listerne over udsatte boligområder. I stedet hedder områderne på listen nu 'omdannelsesområder', 'parallelsamfund' og 'udsatte boligområder'.

Hvor mange ghettoer er der i København?

København har 3 områder på ghettolisten: Aldersrogade (Bo-Vita og VIBO), Tingbjerg (fsb og SAB) og Mjølnerparken (Bo-Vita). Tingbjerg og Mjølnerparken er såkaldt hårde ghettoer.

Er Vollsmose en ghetto?

Bydelen er af staten klassificeret som et "særligt udsat alment boligområde", i daglig tale kaldet en ghetto. I 2000 vedtog Odense Byråd en helhedsplan for området, som skulle rette op på grundlæggende problemstillinger.

Hvad er Danmarks hårdeste ghetto?

I 2019 var der på landsplan 15 boligområder, der var kategoriseret som hårde ghettoer. Fire af dem lå i Hovedstadsområdet: Mjølnerparken, Tingbjerg/Utterslevhuse i København, samt i Tåstrupgård og Gadehavegård i Høje-Taastrup. Når et boligområde bliver en hård ghetto, så skal andelen af familieboliger gøres mindre.

Hvorfor har vi en ghettoliste?

Kriterierne handler om niveauet af beskæftigelse, kriminalitet, indkomst og altså uddannelse. Ghettolisten kritiseres for at stemple og stigmatisere en masse mennesker. Det er helt almindelige mennesker, der har deres hjem i nogle boligområder, som kaldes ghettoer af myndigheder.

Hvornår er Vollsmose bygget?

Vollsmose var et prestigeprojekt for velfærdsstatens Odense. Vollsmose blev opført med cirka 1500 boliger i 1967 (de tre afdelinger langs Åsumvej). Siden da er der bygget til med cirka 1350 boliger i (de tre afdelinger langs Vollsmose Allé) og cirka 740 boliger i (afdelingerne langs Kertemindevej).