Table of Contents:

 1. Hvad betyder fyret?
 2. Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver fyret?
 3. Kan man blive fyret uden grund?
 4. Hvad er en afskedigelse?
 5. Hvad betyder fyret på gråt papir?
 6. Hvordan kommer man over en fyring?
 7. Hvor mange måneders løn får man ved fyring?
 8. Kan man opsiges uden begrundelse?
 9. Kan man opsige uden advarsel?
 10. Hvornår kan man opsige en medarbejder?
 11. Hvor mange måneders opsigelse har jeg?
 12. Hvad betyder 6 måneders opsigelse?
 13. Hvad betyder 3 måneders opsigelse?
 14. Hvornår skal en opsigelse begrundes?

Hvad betyder fyret?

Fyring betyder afskedigelse fra et lønarbejde og er en ufrivillig afslutning af arbejdskontrakt foretaget af arbejdsgiveren. Fyring er som regel imod den fyredes ønsker modsat opsigelse, hvor arbejderen frivilligt afslutter arbejdskontrakten.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver fyret?

Husk hvis du bliver fyret!
 1. Skriv kun under på, at du har modtaget opsigelsen. Skriv: Modtaget og dit navn på opsigelsen. ...
 2. Forlad ikke arbejdspladsen. Bliv på arbejdspladsen, selvom du er oprevet. ...
 3. Fyringen skal være saglig. Din opsigelse skal være saglig. ...
 4. Pas på, hvad du siger offentligt. ...
 5. Jobsøgning i arbejdstiden.

Kan man blive fyret uden grund?

Du har altid krav på at få en begrundelse for opsigelsen. Om der skal være givet en advarsel først afhænger af, hvad begrundelsen er. Hvis opsigelsen er begrundet i medarbejderens forhold (dårligt arbejde, misligholdelse, samarbejdsproblemer el. lign) skal der som udgangspunkt være givet en advarsel først.

Hvad er en afskedigelse?

Afskedigelse er en arbejdsgivers erklæring om, at et ansættelsesforhold bringes til ophør, en opsigelse fra arbejdsgiverens side. Betegnelsen afskedigelse blev oprindelig brugt i forhold til personer, der var ansat (eller i ældre sprogbrug udnævnt) til at arbejde i statens tjeneste.

Hvad betyder fyret på gråt papir?

Udtrykket "blive afskediget el. fyret på gråt papir" betyder 'pludselig blive afskediget uden kompensation i form af økonomisk erstatning, tilbud om ansættelse andetsteds eller lignende, ofte efter at være faldet i unåde eller efter forudgående uoverensstemmelse'.

Hvordan kommer man over en fyring?

Derfor kan man føle, at hele ens identitet ryger, når man bliver fyret.” Man kommer bedst videre ved at snakke med andre og få sat ord på, hvordan man har det, forklarer Kit Sanne Nielsen. ”Man kan snakke med familie, gode venner, kolleger eller andre, man har tillid til. Nogle taler med en psykolog.

Hvor mange måneders løn får man ved fyring?

I funktionærlovens § 2a står, at en medarbejder, der bliver fyret efter at have været ansat i mindst 12 år, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på 1 måneds løn. Hvis du har været ansat i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn.

Kan man opsiges uden begrundelse?

En opsigelse kan være både mundtlig og skriftlig Opsigelsen behøver ikke at indeholde en begrundelse, men hvis medarbejderen anmoder om det, er virksomheden i henhold til funktionærloven forpligtet til at oplyse årsagen til opsigelsen.

Kan man opsige uden advarsel?

Hvorvidt du kan opsiges af din arbejdsgiver uden skriftlig advarsel afhænger af, om du er dækket af overenskomst eller funktionærloven. Dette er langt de fleste lønmodtagere i dag, og er det gældende for dig, har du som udgangspunkt ret til en skriftlig varsel inden opsigelse.

Hvornår kan man opsige en medarbejder?

Medarbejderen kan opsige sit arbejde med et varsel på en måned til en måneds udgang uanset anciennitet. Der gælder kun prøvetid, hvis det er aftalt skriftligt mellem dig og dine medarbejdere. Under prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges med et varsel, der er kortere end normalt.

Hvor mange måneders opsigelse har jeg?

Opsigelsesvarsler. Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Hvad betyder 6 måneders opsigelse?

Opsigelsesvarsler. Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Hvad betyder 3 måneders opsigelse?

3 måneders varsel Der er normalt 3 måneders opsigelse på et lejemål. Det betyder, at du skal betale husleje i 3 måneder, efter at du har opsagt din bolig. Dette gælder, uanset om du flytter, inden de 3 måneder er gået. Du kan opsige din lejlighed ved at sende en skriftlig opsigelse til udlejer.

Hvornår skal en opsigelse begrundes?

Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år. På en overenskomstdækket arbejdsplads gælder dette typisk ved opsigelser efter 9 måneders ansættelse.