Table of Contents:

 1. Hvad er Indflyttersyn?
 2. Hvis udlejer ikke lavet Indflytningsrapport?
 3. Hvornår betaler man Indflytningspris?
 4. Hvornår Indflytningssyn?
 5. Hvornår skal man lave Indflytningssyn?
 6. Hvad er istandsættelse?
 7. Hvad skal en flytteopgørelse indeholde?
 8. Hvis udlejer ikke holder Indflytningssyn?
 9. Hvornår skal der laves Indflytningsrapport?
 10. Hvad skal man være opmærksom på ved Indflytningssyn?
 11. Hvordan foregår et Indflytningssyn?
 12. Hvad er et lejemål?

Hvad er Indflyttersyn?

Syn ved indflytning Når du flytter ind i en af vores boliger, foretager vi indflytningen et indflyttersyn af din bolig. Viceværten udfører indflyttersynet og gennemgår indflytningsrapporten sammen med dig. Efter indflytning har du som lejer 14 dage til at indberette eventuelle fejl.

Hvis udlejer ikke lavet Indflytningsrapport?

Lejer skal forholde sig til indflytningsrapporten Som lejer skal du nemlig aflevere lejemålet i samme stand, som da du overtog lejemålet – dog fratrukket almindeligt slid og ælde. Modtager du ikke en indflytningsrapport fra udlejer, er det som udgangspunkt et problem for din udlejer og ikke for dig.

Hvornår betaler man Indflytningspris?

En lejeboligs indflytningspris er summen af første måneds husleje, depositum og forudbetalt leje. Så selvom du synes, at den månedlige husleje er til at betale, så er det vigtigt at overveje, om du også har råd til de øvrige udgifter.

Hvornår Indflytningssyn?

Indflytningssynet skal ske "i forbindelse med indflytningen", og udlejer skal indkalde dig til et syn. Der er ikke i loven fastsat en frist for, hvornår udlejer skal indkalde til indflytningssyn. Ved synet skal din udlejer udlevere en rapport til dig over eventuelle indflytningsmangler.

Hvornår skal man lave Indflytningssyn?

Udlejer skal i følge lejeloven afholde et indflytningssyn, hvis kontrakten indgås efter , og udlejer lejer mere end 1 bolig ud. Der skal udarbejdes en indflytningsrapport, som lejer skal have efter rapporten udarbejdes og senest 14 dage efter.

Hvad er istandsættelse?

Istandsættelse vil sige, at du holder det lejedes stand ved lige. Istandsættelse kan eksempelvis være at male, afkalke afløb m.m.

Hvad skal en flytteopgørelse indeholde?

Flytteopgørelsen kan, udover at indeholde udgifterne til istandsættelsen, også indeholde udgiften for din manglende betaling af husleje. Når lejemålet er blevet istandsat, og udlejer har modtaget alle regninger fra håndværkerne, skal flytteopgørelsen sendes til dig.

Hvis udlejer ikke holder Indflytningssyn?

Afholder udlejer ikke indflytningssyn, eller bliver lejer ikke indkaldt hertil, mister udlejer ifølge lejeloven sin ret til at kræve istandsættelse ved fraflytning udover eventuel misligholdelse fra lejers side. Hvis lejer deltager i indflytningssynet, skal udlejer udlevere en indflytningsrapport til synet.

Hvornår skal der laves Indflytningsrapport?

Indflytningsrapporten, jf. stk. 2, skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvis denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Hvad skal man være opmærksom på ved Indflytningssyn?

I denne bliver det angivet, hvilken stand lejemålet er i. Ved indflytningssynet gennemgås typisk de samme ting som til fraflytningssynet, hvorfor der typisk anvendes samme skema som i fraflytningsrapporten. Der vurderes, om der er malet tilstrækkeligt og standen på gulv, loft, vinduer, lister og døre osv.

Hvordan foregår et Indflytningssyn?

Hvordan foregår et indflytningssyn Indflytningssynet udføres oftest med udgangspunkt i et skema, hvor du og udlejer sammen noterer lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der er i lejemålet ved indflytningen.

Hvad er et lejemål?

leje af værelse, lejlighed eller eventuelt en ejerlejlighed eller et parcelhus til beboelse. For hvis du lejer en bolig hos et socialt eller almennyttigt boligselskab, gælder bestemmelserne i lov om leje af almene boliger.