Table of Contents:

  1. Hvad skal man bruge til gips?
  2. Hvad er forskellen på gips og fermacell?
  3. Hvorfor bruger man gips?
  4. Er fermacell brandsikker?
  5. Hvor mange lag gips på vægge?
  6. Kan man nøjes med et lag fermacell?

Hvad skal man bruge til gips?

Ud over den traditionelle brug af gips som gipsplader til vægge, lofter og skillevægge, kan gips også bruges til andet. Fx til stuk eller som hobbygips til støbning af figurer, lysestager eller vaser. Køber du en såkaldt vådrumsgips, kan du også bruge den ude på badeværelse, eftersom den er godkendt til brug i vådrum.

Hvad er forskellen på gips og fermacell?

Fermacell giver bedre sundhed, da det ikke indeholder glasfiber. Det er nemmere at spartle. Det giver en bedre lyd. Det har en større styrke, faktisk er Fermacell op til 75% stærkere end glasfiberarmeret gips.

Hvorfor bruger man gips?

Ved at anvende to lag gips styrker du samtidig stabiliteten af væggen, og derudover gør du det nemmere at hænge billeder, hylder og reoler op, og de vil samtidig sidde bedre og mere sikkert fast. Når du anvender to lag gips, skal du sørge for, at samlingerne er forskudte.

Er fermacell brandsikker?

fermacell® Firepanel A1 brandbeskyttelseslader tilhører den højeste europæiske byggemateriale klasse A1 i henhold til iht. EN 13501-2. fermacell Firepanel A1 kan derfor anvendes, hvor det er nødvendigt med beklædning af byggemateriale klasse A1 til konstruktion af brandbeskyttelse.

Hvor mange lag gips på vægge?

Ved at anvende to lag gips styrker du samtidig stabiliteten af væggen, og derudover gør du det nemmere at hænge billeder, hylder og reoler op, og de vil samtidig sidde bedre og mere sikkert fast. Når du anvender to lag gips, skal du sørge for, at samlingerne er forskudte.

Kan man nøjes med et lag fermacell?

fermacell på vægge og lofter giver et flot resultat med kun ét pladelag. Alle pladesamlinger spartles med fermacell SK Spartel eller fugespartel, og der ilægges papirarmeringsbånd. Tilskæring kan foretages med kniv eller dyksav.