Table of Contents:

  1. Hvad er Lægdommerens rolle i en retssag?
  2. Hvad er dommerens rolle?
  3. Hvad kaldes dommeren med den afgørende stemme?
  4. Hvad går proceduren ud på?
  5. Hvad er en juridisk dommer?
  6. Hvordan bliver man juridisk dommer?
  7. Hvem udnævner højesteretsdommere i Danmark?

Hvad er Lægdommerens rolle i en retssag?

Lægdommer ne har samme indflydelse som de juridiske dommere på, om den anklagede skal dømmes, og hvilken straf han eller hun skal have. En lægdommer bliver udpeget for en periode på fire år og medvirker i gennemsnit i fire retssager om året.

Hvad er dommerens rolle?

En dommer har et stort ansvar for samfundets holdninger og juridiske beslutninger. En stor del af arbejdet går ud på at vurdere, analysere og undersøge sager grundigt. Der indgår desuden mange møder og administrativt arbejde i jobbet som dommer. Dommere er ansat ved domstole rundt omkring i landet.

Hvad kaldes dommeren med den afgørende stemme?

Dette kaldes voteringen. En juridisk dommer er retsformand. Det er retsformandens opgave at føre ordet på rettens vegne og lede retsmødet.

Hvad går proceduren ud på?

Det kaldes proceduren. Under proceduren vil anklageren og forsvareren typisk først tale om skyldspørgsmålet, det vil sige, hvad der taler for og imod, at den tiltalte er skyldig. Derefter vil anklageren og forsvareren redegøre for, hvilken straf de mener, den tiltalte bør have, hvis han eller hun bliver dømt.

Hvad er en juridisk dommer?

En juridisk dommer er retsformand. Det er retsformandens opgave at føre ordet på rettens vegne og lede retsmødet.

Hvordan bliver man juridisk dommer?

Hvis man gerne vil være dommer, er det første, man skal gøre at uddanne sig som jurist (cand. jur.). Når man er færdiguddannet skal man have nogle års erhvervserfaring, inden man kan søge job som dommer.

Hvem udnævner højesteretsdommere i Danmark?

Højesterets dommere I Højesteret er der 18 dommere. Højesterets dommere udnævnes - ligesom andre dommere - af justitsministeren efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd.