Table of Contents:

  1. Hvorfor er der så mange skoleskyderier i USA?
  2. Hvad er aldersgrænsen for våben i USA?
  3. Hvem kan købe våben i USA?
  4. Hvor tit er der skoleskyderi i USA?
  5. Hvem begår skoleskyderi?
  6. Hvad er The Second Amendment?
  7. Hvem har våben i Danmark?
  8. Hvem kan få våbentilladelse?
  9. Hvor mange dør af våben i USA?

Hvorfor er der så mange skoleskyderier i USA?

Selvom USA har oplevet mange skoleskyderier, er det vigtigt at huske, at det stadig er et meget lille antal unge mennesker, der ender med at begå så voldsomme handlinger. Det er derfor vanskeligt at pege på en bestemt årsag til, at de sker.

Hvad er aldersgrænsen for våben i USA?

Retten til at eje og bære våben er en del af USA's forfatning og har været det siden 1791. I dag kan personer over 18 år købe rifler og ammunition. Alle andre skydevåben, herunder eksempelvis håndvåben, bliver kun solgt til personer, der er mindst 21 år. (Arkivfoto).

Hvem kan købe våben i USA?

I USA er det direkte nedskrevet i forfatningens anden ændring, The Second Amendment, at alle har ret til at bære våben – og dermed også at købe dem. Man skal være 18 år for at købe geværer, rifler og ammunition og 21 år for at købe et håndvåben.

Hvor tit er der skoleskyderi i USA?

Siden 1970 er der begået over 1.600 skoleskyderier i USA. Antallet af skoleskyderier varierer fra år til år, viser tal fra organisationen Every Town for Gun Safety. I 2019 var der 130 skudepisoder, 32 dræbte og 77 sårede.

Hvem begår skoleskyderi?

Langt størstedelen af dem, der begår skoleskyderier, er mænd. De fleste gerningsmænd er mentalt ustabile. I de fleste tilfælde kan man efterfølgende se, at vedkommende har vist tegn på sine intentioner, inden skyderiet fandt sted.

Hvad er The Second Amendment?

I 2nd Amendment fastslås retten til at bære våben. I 5th Amendment står forbuddet mod at straffe samme person to gange for den samme lovovertrædelse (ne bis in idem) og en tiltalts ret til ikke at udtale sig. Forbud mod grusomme og usædvanlige straffe er fastslået i 8th Amendment.

Hvem har våben i Danmark?

Hvem må bære våben i Danmark? I Danmark er der forholdsvis stramme retningslinjer for, hvem der kan købe og bære en pistol. For at kunne købe en pistol skal man være mindst 20 år og have været aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år.

Hvem kan få våbentilladelse?

Våbentilladelser. Hvis der er tale om en riffel, skal man være fyldt 18 år for at en tilladelse til at købe våbnet. Dog kan skytter ned til 16 år også tilladelse til at eje en riffel, hvis de har forældrenes samtykke. Både ved køb af pistol og riffel skal en skytte dog kunne vise en ren straffeattest.

Hvor mange dør af våben i USA?

I 2019 blev næsten 40.000 dødsfald i USA registreret som våbenrelaterede dødsfald.