Table of Contents:

 1. Hvordan Orddeler man?
 2. Hvordan deler man stavelser?
 3. Hvad er en stavelse?
 4. Hvordan deler man ord i morfemer?
 5. Hvordan slår man orddeling til?
 6. Hvordan deler man måske?
 7. Hvad er et enstavelsesord?
 8. Hvad kan din viden om morfemer bruges til?
 9. Hvilke morfemer er der?
 10. Hvordan får jeg Word til at dele ord?
 11. Hvordan Venstrejustere man en tekst?
 12. Hvordan Airdropper man fra iPhone?

Hvordan Orddeler man?

udgave, 2012. Orddeling ved linjeskift markeres ved hjælp af en bindestreg (jf. § 57) sidst på linjen. Ved orddeling i forbindelse med apostrof eller skråstreg deles der efter apostroffen eller skråstregen, jf.

Hvordan deler man stavelser?

Der kan deles mellem vokaler der hører til hver sin stavelse: di-æt, du-et, fi-asko, pæ-on, re-elt, spi-on, tre-er, virtu-os. Der må ikke deles mellem to eller flere vokaler der hører til samme stavelse, og som står umiddelbart ved siden af hinanden.

Hvad er en stavelse?

Stavelse betegner i sprog den mindste prosodiske enhed, der ofte er sammenfaldende med, men ikke skal forveksles med den syntaktiske enhed morfem. En stavelse udgør et enkelt rytmisk slag og er typisk opbygget omkring en stavelseskerne eller stavelsestop, oftest en vokal eller en diftong, dvs.

Hvordan deler man ord i morfemer?

Morfemer er sprogets mindste betydningsbærende dele. Ord kan bestå af mindre dele, hver med én betydning. Det gælder fx ordet ordet, som består af en betydningstung del, ord, og en endelse, -et, der udtrykker 'bestemt form'. De er ordets byggesten.

Hvordan slår man orddeling til?

Slå orddeling i Word til eller fra
 1. Vælg fanen Layout og klik derefter på menuen Orddeling.
 2. Vælg hvilken orddeling du ønsker.

Hvordan deler man måske?

Én vokal på hver linje Når der altid skal være mindst én vokal på hver side af en orddeling, dvs. på hver linje, skyldes det at de tre grundregler alle bygger på det overordnede princip at man altid deler mellem stavelser; og en stavelse indeholder altid mindst én vokal.

Hvad er et enstavelsesord?

Enstavelsesord af disse typer har stød; ved kort vokal plus enkeltkonsonant er der dog kun stød i nogle ordformer, fx du kom over for kom så. Usammensatte tostavelsesord med tryk på første stavelse og med åben sidstestavelse er typisk stødløse, fx kulde, spise, solo.

Hvad kan din viden om morfemer bruges til?

Et morfem er det mindste sprogelement, som har en selvstændig betydning. Kan du dele ord i morfemer, så bliver det både lettere og hurtigere at læse og stave længere ord, men opmærksomheden på morfemer bidrager også til et dybere kendskab til ordenes betydning og dermed til læseforståelsen.

Hvilke morfemer er der?

Morfemer opdeles i rod, derivativ (afledningsmorfem) og fleksiv (bøjningsmorfem). I eksemplet er 'bil-' roden og '-er' et fleksiv. Derivativer kaldes præfiks eller suffiks, hvis de står hhv. før eller efter roden.

Hvordan får jeg Word til at dele ord?

Dele ord manuelt i en del af et dokument
 1. Markér den tekst, du vil dele ord i.
 2. Klik på Orddeling i menuen Funktioner.
 3. Klik på Manuel. Word identificerer hver mulige orddeling efter tur.
 4. Klik på den ønskede orddelingsplacering i feltet Del ord ved.

Hvordan Venstrejustere man en tekst?

I et afsnit, der er venstrejusteret (den mest almindelige justering), er teksten f. eks. justeret med venstre margen....Justere tekst til venstre eller højre eller centrere tekst.
Hvis du vilKlik på
Venstrejustere tekstVenstrejuster tekst
Centrer tekstCentrere

Hvordan Airdropper man fra iPhone?

På din iPhone 11 eller nyere
 1. Åbn en app, og tryk på Del eller knappen Del . ...
 2. Tryk på AirDrop-knappen.
 3. Hvis den person, du vil dele med, også har en iPhone 11 eller en nyere model, skal du pege din iPhone i retning af den anden iPhone.
 4. Tryk på brugerens profilbillede øverst på skærmen.
17. dec. 2021