Table of Contents:

  1. Er en kandidat og en master det samme?
  2. Er en master en lang videregående uddannelse?
  3. Kan man tage en master når man har en kandidat?
  4. Hvad betegner en kandidatuddannelse?
  5. Er Master en akademisk uddannelse?
  6. Hvornår er du akademiker?
  7. Hvad tæller som en videregående uddannelse?

Er en kandidat og en master det samme?

En masteruddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Du skal desuden minimum have en relevant uddannelse på bachelorniveau som baggrund.

Er en master en lang videregående uddannelse?

Masteruddannelser er på samme niveau som lange videregående uddannelser (LVU). En afsluttet masteruddannelse eller kandidatuddannelse giver adgang til den højere postgraduate ph. d. -forskeruddannelse, der er normeret til 3 år som fuldtidsstudium.

Kan man tage en master når man har en kandidat?

Master. Har man i forvejen en bachelor- eller kandidatuddannelse, kan man efter nogle års erhvervserfaring vende tilbage til universitetet og tage en masteruddannelse som efter- eller videreuddannelse.

Hvad betegner en kandidatuddannelse?

Kandidatuddannelsen er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på to år, svarende til 120 ECTS. Enkelte kandidatuddannelser, f. eks. medicin har en varighed på tre år.

Er Master en akademisk uddannelse?

Masteruddannelserne er akademiske uddannelser på kandidatniveau og skal derfor også omfattes af AC-overenskomsten.

Hvornår er du akademiker?

Akademiker, person, der studerer ved eller er uddannet fra et universitet eller en anden højere læreanstalt.

Hvad tæller som en videregående uddannelse?

De videregående uddannelser opdeles i korte videregående uddannelser, herunder erhvervsakademiuddannelser, som normalt tager 2-2½ år, mellemlange videregående uddannelser, herunder professionsbacheloruddannelser med 3-4 års varighed, og lange videregående uddannelser, som omfatter universitetsstudier på 5-6 år.