Table of Contents:

  1. Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år?
  2. Hvad er et uddannelsespålæg?
  3. Hvor mange arbejdsløse unge er der i Danmark?
  4. Hvor mange arbejdsløse er der i Danmark?
  5. Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?
  6. Hvor mange gange kan man få uddannelsespålæg?
  7. Hvordan beregner man livsindkomst?

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år?

Anbefalinger til indsatsen Rapporten sætter fokus på konkrete tiltag, der kan iværksættes over for unge ledige unge under 30 år, med fokus på, hvordan de unge skal imødekommes, men også hvordan det sikres, at indsatserne retter sig mod til slut at få den unge til at gennemføre en uddannelse eller få et arbejde.

Hvad er et uddannelsespålæg?

Alle unge skal have en uddannelse. Reglerne om uddannelsespålæg betyder, at alle unge, der søger kontanthjælp og ikke har en uddannelse, skal have et uddannelsespålæg og får uddannelseshjælp, indtil de starter på en uddannelse.

Hvor mange arbejdsløse unge er der i Danmark?

De seneste ledighedstal viser, at 7,7 procent – svarende til 1 ud af 13 – af de unge mellem 25 og 29 år nu er ledige. Det er næsten dobbelt så mange som i befolkningen generelt, hvor kun 3,9 procent er arbejdsløse i dag.

Hvor mange arbejdsløse er der i Danmark?

Arbejdsløshed
20132017
Danmark7,05,7
Tyskland5,23,8
Estland8,65,8
Irland13,86,7

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

Hvor mange gange kan man få uddannelsespålæg?

Kommunerne får mulighed for at undtage unge, der er visitereret aktivitetsparate, fra uddannelsespålægget. Samtidig vil alle unge i kontanthjælpssystemet højst to gange kunne et uddannelsespålæg.

Hvordan beregner man livsindkomst?

Livsindkomsten for en given uddannelse er beregnet på baggrund en 35 pct. stikprøve af Danmarks Statistisk IDA-register. For en given uddan- nelse beregnes livsindkomsten ved at summere den gennemsnitlige indkomst i de enkelte alders-grupper fra 18 til 80 år.