Table of Contents:

 1. Hvad står AP for?
 2. Hvad står bogstaverne STX for?
 3. Hvorfor hedder almen sprogforståelse AP?
 4. Hvad skal man kunne til en AP prøve?
 5. Hvad står g for i 2 g?
 6. Hvilke eksamener er obligatoriske stx?
 7. Hvorfor hedder det AP og ikke AS?
 8. Hvordan læser man op til AP eksamen?
 9. Hvad tæller AP eksamen?
 10. Kan man dumpe i 2 g?
 11. Hvor meget tæller årskarakterer?
 12. Hvilke eksamener skal man op i stx 2022?
 13. Hvilke eksamener skal man op i stx 3g?
 14. Hvad er AP i gymnasiet?
 15. Hvor lang tid tager en AP eksamen?

Hvad står AP for?

I faget Almen Sprogforståelse (AP) beskæftiger du dig med alt det, der er fælles for de sprog, man møder i gymnasiet: dansk, tyrk, fransk, engelsk, spansk og latin.

Hvad står bogstaverne STX for?

STX står for almen studentereksamen. Det er en treårig gymnasial uddannelse, som er almen og studieforberedende. På STX er der et bredt fokus på mange forskellige fag, og dit barn har mulighed for at vælge retning inden for enten naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog eller kultur.

Hvorfor hedder almen sprogforståelse AP?

AP, AT og NG er endnu nogle forkortelser i en lang række knyttet til pædagogisk praksis og ditto udvikling. Det giver mulighed for at skille 'dem' (der ikke forstår forkortelsen) fra 'os' (der har måttet lære dem at kende). For ikke-gymnasieansatte følger her et kort kursus: AP står for 'Almen Sprogforståelse'.

Hvad skal man kunne til en AP prøve?

Eksamen i AP Til eksamen er der fokus på almen grammatik og på den latinske del. Derudover kan du forvente at få spørgsmål i nogle af de øvrige emner, I har arbejdet med. Det kan for eksempel være at du får spørgsmål i sociolingvistik, begreber eller sproghistorie.

Hvad står g for i 2 g?

1g, 2g, 3g Et g efterfulgt af et andet bogstav betegner grundforløbet. Således er ga = grundforløbet i klasse a, mens 1a er = klasse a efter grundforløbet.

Hvilke eksamener er obligatoriske stx?

Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver.

Hvorfor hedder det AP og ikke AS?

For ikke-gymnasieansatte følger her et kort kursus: AP står for 'Almen Sprogforståelse'. Hvorfor nu ikke AS? Nej, for der findes et andet nyt forløb i de gymnasiale uddannelser: Almen Studie- forberedelse, der for at undgå sammenfald så benævnes AT. Den tredje nyskabelse er Naturvidenskabeligt Grundforløb.

Hvordan læser man op til AP eksamen?

Husk at slå koldt vand i blodet op til eksamen, tag det roligt og stol på dig selv. Hvis du er usikker på noget, så spørg din lærer. Du kan sagtens nå at skabe det fornødne overblik over pensum, og det i den forbindelse være en god idé at printe studieplanen ud og på den måde skabe et overblik ud fra den.

Hvad tæller AP eksamen?

Karaktererne har forskellig vægt. A-niveauer har vægt 2, B-niveauer 1,5 og C-niveauer 1. I fag med skriftlig karakter fordeles vægten ligeligt mellem skriftlige og mundtlige karakterer. Specielt for STX: nv og ap har hver vægt 0,25, SRP har vægt 2.

Kan man dumpe i 2 g?

g, der optræder på dit endelige eksamensbevis. Hvad du får i årsprøver, har ikke betydning for dit endelige eksamensgennemsnit, og du kan ikke nægtes oprykning, fordi du dumper årsprøver - men du SKAL møde op til dem, og du SKAL melde dig syg, hvis det er tilfældet.

Hvor meget tæller årskarakterer?

Årskarakter: Hvis et fag har både en mundtlig og en skriftlig karakter, så deles vægten mellem dem. Eksamenskarakter: hvis det er muligt at komme til eksamen både mundtligt og skriftligt deles vægten. Hvis et fag ikke udtrækkes som mundtligt eksamensfag, beholder de skriftlige karakterer den halve vægt.

Hvilke eksamener skal man op i stx 2022?

Man skal aflægge 10 prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de 10 prøver indgår Studieretningsprojektet med tilhørende mundtlig eksamen og obligatorisk skriftlig eksamen i Dansk. Disse er obligatoriske. Derudover er der prøve i nv og ap, hvis karakterer tæller med på eksamensbeviset.

Hvilke eksamener skal man op i stx 3g?

Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver.

Hvad er AP i gymnasiet?

Almen sprogforståelse (AP) er et forløb på i alt 30 moduler i grundforløbet, der har til formål at forbedre dine sproglige analysefærdigheder og øge din sproglige bevidsthed. Tanken er, at du i løbet af de 30 moduler skal få et indtryk af, hvad sprog er, og hvordan man kan arbejde med sprog.

Hvor lang tid tager en AP eksamen?

Den afsluttende prøve i NV er en individuel mundtlig prøve på ca. 20 minutters varighed, hvor to af dine lærere i naturvidenskabeligt grundforløb er til stede.