Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen på bæredygtighed og grøn omstilling?
  2. Hvor mange delmål er der i Verdensmål aftalen?
  3. Hvad gør Danmark for Verdensmålene?
  4. Hvad er SDG mål?
  5. Hvad er den nye klimalov?
  6. Hvad gør Danmark mod global opvarmning?
  7. Hvad er Bærdygtige byer?
  8. Hvad er et delmål?

Hvad er forskellen på bæredygtighed og grøn omstilling?

Cirkulær økonomi er kendetegnet ved bæredygtig vækst, fremstilling og forbrug samt genbrug og genanvendelse på tværs af værdikæder, hvilket bidrager til en bedre forvaltning af jordens ressourcer. Cirkulær økonomi er derfor også med til at accelerere den grønne omstilling.

Hvor mange delmål er der i Verdensmål aftalen?

FN's 17 Verdensmål er opdelt i 169 delmål. Delmålene er mere konkrete mål for, hvordan Verdensmålene skal opfyldes. For at måle på hvert delmål har FN formuleret en række indikatorer for de enkelte delmål.

Hvad gør Danmark for Verdensmålene?

Danmark har som alle andre lande i verden forpligtet sig til at arbejde for, at FN's 17 Verdensmål lykkedes inden 2030. Og i FN's nyeste Verdensmålsundersøgelse ligger Danmark lunt i svinget i forhold til resten af verden.

Hvad er SDG mål?

The Sustainable Development Goals (SDG) eller Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling (Verdensmålene) definerer globale prioriteter og aspirationer frem mod 2030. De repræsenterer en historisk mulighed for at udrydde ekstrem fattigdom og udstikker en retning for global bæredygtig udvikling.

Hvad er den nye klimalov?

Klimaloven. Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Hvad gør Danmark mod global opvarmning?

Den danske klimaindsats frem mod 2030 For at nå dette mål på en omkostningseffektiv måde skal sektorerne omfattet af EU's kvotehandelssystem reducere udledningerne med 43 procent i 2030 i forhold til 2005, mens de ikke-kvotebelagte sektorer skal reducere udledningerne med 30 procent i 2030 i forhold til 2005.

Hvad er Bærdygtige byer?

En bæredygtig by er altså en by, der er i stand til at opretholde et godt liv for alle dens indbyggere – uden at det sker på bekostning af fremtidige generationer. Det fremgår på hjemmesiden groenforskel.dk (se kilder).

Hvad er et delmål?

Delmål er en del af et overordnet mål. En måde at opfylde arbejdet med det overordnede mål. De overordnede mål er formuleret i beboerens handleplan. Mål og delmål forandres og udvikles hen over tid, så de svarer til den udvikling og forandring, beboeren gennemgår.