Table of Contents:

  1. Hvad er Næringsioner?
  2. Hvilke næringssalte der findes i jorden?
  3. Hvor er fotosyntese?
  4. Hvad skal planten bruge næringsstofferne til?
  5. Hvilke næringsstoffer optager træet?
  6. Hvad hedder de 3 makronæringsstoffer?

Hvad er Næringsioner?

Salte består af en positiv og en negativ del, som kan skilles ad til det man kalder ioner. Det er dem planten optager med rødderne. Hvis der er lerpartikler i jorden, vil de tiltrække de positive nærings-ioner som Kalium (K+), Magnesium (Mg++) og Calcium (Ca++).

Hvilke næringssalte der findes i jorden?

Makronæringsstofferne C (kulstof), O (ilt), N (kvælstof), P (fosfor), S (svovl), K (Kalium) har planternes brug for i store mængder, mens andre næringsstoffer (mikronæringsstoffer) er nødvendige i mindre mængder. Det er typisk Ca, Mg, K, Fe, Mn, CU, Zn, B, Cl, Mo m. fl.

Hvor er fotosyntese?

Hvor foregår fotosyntese Fotosyntesen foregår inde i planternes grønne blade.

Hvad skal planten bruge næringsstofferne til?

Mikro- og makronæringsstoffer. Makronæringsstoffer er grundstoffer, som planterne bruger i mængder over 1 kg pr. ha årligt. Makronæringsstoffer anvendes som byggestene i plantens tørstof, hvorimod mikronæringsstofferne oftest virker som katalysatorer for forskellige livsprocesser i planten.

Hvilke næringsstoffer optager træet?

Når vi taler om gødskning, mener vi som regel de grundstoffer, som planterne optager fra jorden. Af dem bruger planterne mest af de såkaldte makronæringsstoffer. Hertil hører kvælstof, som er det stof, vedplanterne optager mest af fra jorden. De øvrige er kalium, calcium, fosfor, magnesium og svovl.

Hvad hedder de 3 makronæringsstoffer?

  • Fedt.
  • Protein.
  • Kulhydrat.
  • Energi.