Table of Contents:

  1. Hvem udnævner dommere i USA?
  2. Hvad var USA før det blev USA?
  3. Hvordan vælges højesteretsdommere i Danmark?
  4. Hvem var de første nybyggere i USA?
  5. Kan en dommer fyres?
  6. Hvordan bliver man retsassessor?

Hvem udnævner dommere i USA?

Enten udnævnes dommer- ne af monarken efter forslag fra regeringen eller af det respektive lands præsident oftest efter forslag fra regeringen. I USA er det for de føderale domstoles vedkommende præsidenten, der nominerer den kandidat, som han ønsker udnævnt.

Hvad var USA før det blev USA?

Før USA blev USA Efter Columbus kom til Amerika og indtil USA blev et land i 1776, gik der 284 år, hvor der ikke var noget, der hed USA. I stedet var der en række kolonier og mange europæiske lande ejede dele af det, der senere blev til USA. Både England, Frankrig, Spanien, Holland og Rusland ejede dele af USA.

Hvordan vælges højesteretsdommere i Danmark?

Højesteretsdommere beskikkes af regenten efter indstilling fra justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet efter indstilling fra Højesteret. For at blive udnævnt, skal man have en juridisk kandidateksamen og bestå en prøve, hvor man deltager i voteringen som førstvoterende i fire sager i Højesteret.

Hvem var de første nybyggere i USA?

Arkæologer mener, at det nuværende USA først blev befolket af mennesker, der vandrende fra Asien via Bering-landbroen for mellem 50.000 og 11.000 år siden Disse mennesker, blev det indfødte folk til at befolke Amerika, før de europæiske opdagelsesrejsendes ankomst i 1490'erne, kaldes nu for oprindelige amerikanere.

Kan en dommer fyres?

Dommere kan kun afskediges ved dom, dvs. af deres kolleger ved Den Særlige Klageret.

Hvordan bliver man retsassessor?

For at blive udnævnt til dommer i en byret eller landsret skal din egnethed i reglen have været bedømt af landsretten. Det sker normalt gennem en ni måneders tidsbegrænset ansættelse (konstitution) i landsretten, hvor du indgår i rettens arbejde på lige fod med landsdommerne.