Table of Contents:

 1. Hvad er en årsso?
 2. Hvor lang tid er en so i farestalden?
 3. Hvad er galt gris?
 4. Hvor meget plads skal en slagtesvin have?
 5. Hvad får en so?
 6. Hvor gammel er en gylt?
 7. Hvor mange år bliver en gris?
 8. Hvor mange grise er der i verden?
 9. Hvad hedder en mandlig gris?
 10. Er en gris klog?
 11. Hvor mange m2 skal et slagtesvin have?
 12. Hvor meget plads skal en frilandsgris have?
 13. Hvad kalder man en ung so?
 14. Hvor gammel er en 30 kg gris?

Hvad er en årsso?

årsso. Er det antal (levende) grise en so kan producere på et år. I produktionen ønskes - og avles efter - så mange grise pr. årsso som muligt.

Hvor lang tid er en so i farestalden?

Søerne flyttes til farestalden ca. fem dage før forventet faring og går der, indtil pattegrisene bliver flyttet til smågrisestalden (fravænning). Fravænningstidspunktet kan variere, men ligger i danske besætninger oftest fire uger efter faringen (fravænning må tidligst ske, når pattegrisene er tre uger gamle).

Hvad er galt gris?

Galt: kastreret hangris. Gylle: urin og afføring. Gylt: hungris, der er drægtig for første gang.

Hvor meget plads skal en slagtesvin have?

Hvor meget plads skal et slagtesvin på ca. 100 kilo mindst have, når de er på stald? Minimum 1,3 m².

Hvad får en so?

Tamsvin bliver kønsmodne 4-6 måneder gamle. Soens brunstcyklus er på ca. 21 dage, og drægtighedsperioden er 112-116 dage; i det moderne landbrug får en so i gennemsnit 2,0-2,4 kuld om året. Dieperioden er 4-5 uger, hvorefter smågrisene tages fra soen og fodres op.

Hvor gammel er en gylt?

Gylt, ung sogris, der er drægtig første gang. Sogrisen er kønsmoden, når den er 3,5-4 måneder gammel, men i praksis insemineres den først ved en alder af 6-7 måneder. Efter fødslen, faringen, betegnes den en 1. -lægs-so.

Hvor mange år bliver en gris?

Grise er meget renlige dyr, og selv pattegrise vil forlade reden, når de skal urinere eller afføre. For at beskytte sig mod solens stråler, ruller grise sig i mudder, der samtidig virker kølende på en varm sommerdag. Grise kan blive op til 15 år gamle i naturen.

Hvor mange grise er der i verden?

I 2010 var der 1,2 mia. svin i verden og i 2020 vil der være 1,5 mia. Det fremgår af en rapport fra FN ifølge Bjarne K. Pedersen, Danish Farm Design, der hold indlæg på svinekongressen mandag eftermiddag om tendenser i svineproduktionen.

Hvad hedder en mandlig gris?

Orne: hangris. Slagtesvin: grise fra kg.

Er en gris klog?

Der forskes i grises kognitive evner, - dvs. deres evner til at erkende, huske og bruge informationer. Grise er nysgerrige og indsigtsfulde dyr, som menes at have højere intelligens end et gennemsnitligt 3-årigt barn. De er mindst lige så kloge som hunde og mindst lige så venlige, loyale og kærlige.

Hvor mange m2 skal et slagtesvin have?

Der skal være frit gulvareal til hver fravænnet gris eller hvert avls- og slagtesvin, der opdrættes i flok, på mindst: 1) 0,15 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på 10 kg eller derunder, 2) 0,20 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 kg og 20 kg, 3) 0,30 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 kg og 30 ...

Hvor meget plads skal en frilandsgris have?

Der er forskellige krav til, hvor meget plads en FRILANDSGRIS skal have, alt efter hvor meget den vejer. En FRILANDSGRIS på mellem kg. skal minimum have 1,2 m² hvoraf 0,5 m² skal være udeareal. Udearealet skal dog altid minimum have et areal på 20 m² uanset antallet af grise i stien.

Hvad kalder man en ung so?

Indtil den unge gris af hunkøn løbes eller insemineres, kaldes den en sopolt. Når den er konstateret drægtig, kaldes den en gylt, indtil den har faret sit første kuld grise. Se svin.

Hvor gammel er en 30 kg gris?

Grise regnes som slagtesvin fra de er ca. 11-12 uger gamle og vejer 30 kg, og indtil de er 5-6 måneder gamle, hvor de sendes til slagtning, når de vejer 95-100 kg. Grisene flyttes typisk fra smågrisestalden til slagtesvinestalden, når de vejer 30 kg, og går her indtil de leveres til slagteriet.